Italien | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Vorrei iscrivermi all'università.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
studia licencjackie
di laurea triennale
Formation universitaire
studia magisterskie
di laurea magistrale
Formation universitaire
studia doktoranckie
di dottorato
Formation universitaire
studia dzienne
a tempo pieno
Formation universitaire
studia zaoczne
part-time
Formation universitaire
studia przez internet
online
Formation universitaire
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Signifier la durée de votre période d'échange
(jeden) semestr
un semestre
Durée du séjour à l'université
cały rok akademicki
un anno accademico
Durée du séjour à l'université
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Nécessaire pour postuler à l'université
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Demander si l'université fournit le logement
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Jak działa system ______ ?
Come funziona il sistema di __________?
Se renseigner sur le système
punktowy
crediti
Type de système
oceniania
valutazione
Type de système
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Ci sono _______________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
wykłady
lezioni frontali
Type d'enseignement
ćwiczenia/seminaria
seminari
Type d'enseignement
konsultacje
esercitazioni
Type d'enseignement
konferencje
conferenze
Type d'enseignement
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kiedy odbywają się egzaminy?
Quando si svolgono gli esami?
Demander la date des examens
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
C'è un centro sportivo universitario?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Demander comment intégrer une association étudiante
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Demander quelles langues sont enseignées
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Jak liczne są grupy?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organizzate delle escursioni?
Demander si l'école organise des excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Che programmi offrite?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
le tasse universitarie
Objet de l'aide financière
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
le spese di sostentamento
Objet de l'aide financière
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
i servizi per l'infanzia
Objet de l'aide financière
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence