Japonais | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
studia licencjackie
Formation universitaire
studia magisterskie
Formation universitaire
studia doktoranckie
Formation universitaire
studia dzienne
Formation universitaire
studia zaoczne
Formation universitaire
studia przez internet
Formation universitaire
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
(jeden) semestr
Durée du séjour à l'université
cały rok akademicki
Durée du séjour à l'université
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Nécessaire pour postuler à l'université
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Demander si l'université fournit le logement
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Jak działa system ______ ?
Se renseigner sur le système
punktowy
Type de système
oceniania
Type de système
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
wykłady
Type d'enseignement
ćwiczenia/seminaria
Type d'enseignement
konsultacje
Type d'enseignement
konferencje
Type d'enseignement
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kiedy odbywają się egzaminy?
Demander la date des examens
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Demander comment intégrer une association étudiante
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Demander quelles langues sont enseignées
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Jak liczne są grupy?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Demander si l'école organise des excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Objet de l'aide financière
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Objet de l'aide financière
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Objet de l'aide financière
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence