Tchèque | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
studia licencjackie
bakalářské studium
Formation universitaire
studia magisterskie
postgraduální studium
Formation universitaire
studia doktoranckie
doktorské studium
Formation universitaire
studia dzienne
prezenční studium
Formation universitaire
studia zaoczne
kombinované studium
Formation universitaire
studia przez internet
online
Formation universitaire
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
(jeden) semestr
(jeden) semestr
Durée du séjour à l'université
cały rok akademicki
celý akademický rok
Durée du séjour à l'université
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Nécessaire pour postuler à l'université
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Demander si l'université fournit le logement
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Musím jako výměnný student platit školné?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Jak działa system ______ ?
Jaký je ____________ systém?
Se renseigner sur le système
punktowy
kredity
Type de système
oceniania
známkování
Type de système
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
wykłady
přednášky
Type d'enseignement
ćwiczenia/seminaria
semináře
Type d'enseignement
konsultacje
konsultace
Type d'enseignement
konferencje
konference
Type d'enseignement
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kiedy odbywają się egzaminy?
Kdy jsou zkoušky?
Demander la date des examens
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Demander comment intégrer une association étudiante
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Demander quelles langues sont enseignées
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Jak liczne są grupy?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Pořádáte exkurze?
Demander si l'école organise des excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
školné
Objet de l'aide financière
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
životní náklady
Objet de l'aide financière
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
péče o dítě
Objet de l'aide financière
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence