Turc | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
_____________ ders almak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
studia licencjackie
lisans seviyesinde
Formation universitaire
studia magisterskie
lisans üstü seviyesinde
Formation universitaire
studia doktoranckie
doktora seviyesinde
Formation universitaire
studia dzienne
tam zamanlı
Formation universitaire
studia zaoczne
yarı zamanlı
Formation universitaire
studia przez internet
çevrimiçi
Formation universitaire
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Signifier la durée de votre période d'échange
(jeden) semestr
bir dönem
Durée du séjour à l'université
cały rok akademicki
bir akademik yıl
Durée du séjour à l'université
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Nécessaire pour postuler à l'université
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Demander si l'université fournit le logement
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Jak działa system ______ ?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Se renseigner sur le système
punktowy
kredi
Type de système
oceniania
notlama
Type de système
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
_____________ var mı?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
wykłady
ders
Type d'enseignement
ćwiczenia/seminaria
seminer
Type d'enseignement
konsultacje
uygulamalı ders
Type d'enseignement
konferencje
konferanslar
Type d'enseignement
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kiedy odbywają się egzaminy?
Sınavlar ne zaman?
Demander la date des examens
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Demander comment intégrer une association étudiante
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Demander quelles langues sont enseignées
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Jak liczne są grupy?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Demander si l'école organise des excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
harçlar
Objet de l'aide financière
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
yaşam giderleri
Objet de l'aide financière
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
çocuk bakımı
Objet de l'aide financière
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Ne tür burslar mevcut?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence