Chinois | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
我想要进入大学学习。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
我想要申请______________课程。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
student
本科生
Formation universitaire
student cu diplomă
研究生
Formation universitaire
doctorand
博士生
Formation universitaire
cu normă întreagă
全日制
Formation universitaire
cu jumătate de normă
非全日
Formation universitaire
la distanță
网上课程
Formation universitaire
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Signifier la durée de votre période d'échange
un semestru
一学期
Durée du séjour à l'université
un an academic
一学年
Durée du séjour à l'université
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
请问学生工作有什么限制?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
我需要提供材料原件还是复印件?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
请问该所大学的入学要求是什么?
Nécessaire pour postuler à l'université
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Oferă universitatea cazare de asemenea?
请问大学能保证我的住宿吗?
Demander si l'université fournit le logement
Există perioadă de practică în planul de studii?
课程内容涵盖实习吗?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Care este nivelul de [limba] cerută?
对【语言】的要求是什么?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Cum este sistemul ____________?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Se renseigner sur le système
de credite
学分制
Type de système
de note
打分制
Type de système
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Cum este sistemul de predare?
这里的教学风格是什么样的?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Sunt _____________ ?
这里有_____________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
cursuri teoretice
讲座
Type d'enseignement
seminarii
研讨会
Type d'enseignement
tutoriale
个别辅导
Type d'enseignement
conferințe
会议
Type d'enseignement
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
暑期学校提供哪些课程呢?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Când se susșine sesiunea de examene?
考试何时举行?
Demander la date des examens
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Are universitatea centru sportiv?
大学里有体育馆吗?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
我如何加入学生组织?
Demander comment intégrer une association étudiante
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
我在这里可以学习什么语言?
Demander quelles langues sont enseignées
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
有没有水平测试来评估我的水平?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Aveți o descriere detaliată a cursului?
您有课程的详细介绍吗?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
一个班级里最多有多少个学生?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Ce facilitări oferă centrul?
贵校都有哪些设施?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Organizați excursii de asemenea?
请问你们安排郊游吗?
Demander si l'école organise des excursions
Ce programă oferiți?
你们提供哪些项目呢?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
我想了解关于助学金的信息。
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
有哪些组织可以资助我的学习?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
taxă de școlarizare
学费
Objet de l'aide financière
întreținere
生活费用
Objet de l'aide financière
îngrijire copii minori
儿童托管
Objet de l'aide financière
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
请问有哪些奖学金?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Unde pot obține un certificat de echivalare?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence