Espagnol | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Me quiero matricular _______________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
student
en un grado
Formation universitaire
student cu diplomă
en un posgrado
Formation universitaire
doctorand
en un doctorado
Formation universitaire
cu normă întreagă
a tiempo completo
Formation universitaire
cu jumătate de normă
a tiempo parcial
Formation universitaire
la distanță
a distancia
Formation universitaire
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
un semestru
un semestre
Durée du séjour à l'université
un an academic
un curso académico
Durée du séjour à l'université
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Nécessaire pour postuler à l'université
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Oferă universitatea cazare de asemenea?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Demander si l'université fournit le logement
Există perioadă de practică în planul de studii?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Care este nivelul de [limba] cerută?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Cum este sistemul ____________?
¿Cómo es el sistema _____________?
Se renseigner sur le système
de credite
de créditos
Type de système
de note
de notas
Type de système
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Cum este sistemul de predare?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Sunt _____________ ?
¿Hay ______________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
cursuri teoretice
clases teóricas
Type d'enseignement
seminarii
seminarios
Type d'enseignement
tutoriale
tutorías
Type d'enseignement
conferințe
conferencias
Type d'enseignement
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Când se susșine sesiunea de examene?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Demander la date des examens
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Are universitatea centru sportiv?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Demander comment intégrer une association étudiante
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Demander quelles langues sont enseignées
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
¿Hay pruebas de nivel?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Aveți o descriere detaliată a cursului?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Ce facilitări oferă centrul?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Organizați excursii de asemenea?
¿Organizan también excursiones?
Demander si l'école organise des excursions
Ce programă oferiți?
¿Qué programas ofertan?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
taxă de școlarizare
matrícula
Objet de l'aide financière
întreținere
gastos personales
Objet de l'aide financière
îngrijire copii minori
manutención de hijos menores
Objet de l'aide financière
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
¿Qué becas puedo solicitar?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Unde pot obține un certificat de echivalare?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence