Italien | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Vorrei iscrivermi all'università.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
student
di laurea triennale
Formation universitaire
student cu diplomă
di laurea magistrale
Formation universitaire
doctorand
di dottorato
Formation universitaire
cu normă întreagă
a tempo pieno
Formation universitaire
cu jumătate de normă
part-time
Formation universitaire
la distanță
online
Formation universitaire
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Signifier la durée de votre période d'échange
un semestru
un semestre
Durée du séjour à l'université
un an academic
un anno accademico
Durée du séjour à l'université
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Nécessaire pour postuler à l'université
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Oferă universitatea cazare de asemenea?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Demander si l'université fournit le logement
Există perioadă de practică în planul de studii?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Care este nivelul de [limba] cerută?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Cum este sistemul ____________?
Come funziona il sistema di __________?
Se renseigner sur le système
de credite
crediti
Type de système
de note
valutazione
Type de système
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Cum este sistemul de predare?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Sunt _____________ ?
Ci sono _______________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
cursuri teoretice
lezioni frontali
Type d'enseignement
seminarii
seminari
Type d'enseignement
tutoriale
esercitazioni
Type d'enseignement
conferințe
conferenze
Type d'enseignement
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Când se susșine sesiunea de examene?
Quando si svolgono gli esami?
Demander la date des examens
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Are universitatea centru sportiv?
C'è un centro sportivo universitario?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Demander comment intégrer une association étudiante
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Demander quelles langues sont enseignées
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Ce facilitări oferă centrul?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Organizați excursii de asemenea?
Organizzate delle escursioni?
Demander si l'école organise des excursions
Ce programă oferiți?
Che programmi offrite?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
taxă de școlarizare
le tasse universitarie
Objet de l'aide financière
întreținere
le spese di sostentamento
Objet de l'aide financière
îngrijire copii minori
i servizi per l'infanzia
Objet de l'aide financière
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence