Polonais | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
student
studia licencjackie
Formation universitaire
student cu diplomă
studia magisterskie
Formation universitaire
doctorand
studia doktoranckie
Formation universitaire
cu normă întreagă
studia dzienne
Formation universitaire
cu jumătate de normă
studia zaoczne
Formation universitaire
la distanță
studia przez internet
Formation universitaire
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
un semestru
(jeden) semestr
Durée du séjour à l'université
un an academic
cały rok akademicki
Durée du séjour à l'université
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Nécessaire pour postuler à l'université
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Demander si l'université fournit le logement
Există perioadă de practică în planul de studii?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Care este nivelul de [limba] cerută?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Cum este sistemul ____________?
Jak działa system ______ ?
Se renseigner sur le système
de credite
punktowy
Type de système
de note
oceniania
Type de système
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Cum este sistemul de predare?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Sunt _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
cursuri teoretice
wykłady
Type d'enseignement
seminarii
ćwiczenia/seminaria
Type d'enseignement
tutoriale
konsultacje
Type d'enseignement
conferințe
konferencje
Type d'enseignement
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Când se susșine sesiunea de examene?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Demander la date des examens
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Are universitatea centru sportiv?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Demander comment intégrer une association étudiante
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Demander quelles langues sont enseignées
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Jak liczne są grupy?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Ce facilitări oferă centrul?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Organizați excursii de asemenea?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Demander si l'école organise des excursions
Ce programă oferiți?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
taxă de școlarizare
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Objet de l'aide financière
întreținere
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Objet de l'aide financière
îngrijire copii minori
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Objet de l'aide financière
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence