Grec | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
бакалавриат
ένα προπτυχιακό
Formation universitaire
аспирантура
ένα μεταπτυχιακό
Formation universitaire
докторат/профессура
ένα διδακτορικό
Formation universitaire
очная форма
πλήρους απασχόλησης
Formation universitaire
заочная форма
μερικής απασχόλησης
Formation universitaire
онлайн обучение
εξ αποστάσεως
Formation universitaire
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
семестр
ένα εξάμηνο
Durée du séjour à l'université
академический год
ένα ακαδημαϊκό έτος
Durée du séjour à l'université
Какие ограничения на работу для студентов?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Каковы требования для поступления в университет?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Nécessaire pour postuler à l'université
Вы пришлете мне формальное предложение?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Demander si vous recevrez une offre officielle
Университет гарантирует предоставление жилья?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Demander si l'université fournit le logement
Курс включает в себя период стажировки?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Каковы требования знания [язык] языка?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Какова система_____________?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Se renseigner sur le système
кредитов
πόντων
Type de système
оценок
βαθμολόγησης
Type de système
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Каков стиль преподавания?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Там есть___________?
Υπάρχουν _____________ ;
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
лекции
διαλέξεις
Type d'enseignement
семинары
σεμινάρια
Type d'enseignement
учебные материалы
προγράμματα εκμάθησης
Type d'enseignement
конференции
συνέδρια
Type d'enseignement
Какие курсы предлагаются летними школами?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Когда проходят экзамены?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Demander la date des examens
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
В университете есть спортивный центр?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Demander comment intégrer une association étudiante
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Demander quelles langues sont enseignées
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
У вас есть детальное описание курса?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Каково максимальное количество студентов в группе?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Вы организовываете экскурсии?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Demander si l'école organise des excursions
Какие программы вы предлагаете?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
плата за обучение
δίδακτρα
Objet de l'aide financière
расходы на жизнь
τα έξοδα διαβίωσής μου
Objet de l'aide financière
уход за ребенком
τη φροντίδα των παιδιών
Objet de l'aide financière
Какие виды стипендий доступны?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Demander où se procurer un certificat d'équivalence