Espéranto | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Mi volas apliki por_____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
kandidatkurs
kurso por studentoj
Formation universitaire
avancerad kurs
kurso por postdiplomaj studentoj
Formation universitaire
doktorandkurs
kurso por Ph.D.
Formation universitaire
fulltidskurs
plentempa kurso
Formation universitaire
deltidskurs
parttempa kurso
Formation universitaire
onlinekurs
enreta kurso
Formation universitaire
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
en termin
semestro
Durée du séjour à l'université
ett läsår
akademia jaro
Durée du séjour à l'université
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Nécessaire pour postuler à l'université
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Garanterar universitetet boende?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Demander si l'université fournit le logement
Innefattar kursen en praktikperiod?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Vilka är språkkraven?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Hur fungerar _______ ?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Se renseigner sur le système
poängsystemet
de kredito
Type de système
betygssättningen
de noto
Type de système
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Hur är undervisningen?
Kiom estas la instrua stilo?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Finns det _______?
Ĉu estas ______________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
föreläsningar
lekcioj
Type d'enseignement
seminarier
seminarioj
Type d'enseignement
handledning
lerniloj
Type d'enseignement
konferenser
konferencoj
Type d'enseignement
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
När är tentaperioderna?
Kiam estas la ekzamenoj?
Demander la date des examens
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Har universitetet en idrottsanläggning?
Ĉu estas universitata sportejo?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Demander comment intégrer une association étudiante
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Demander quelles langues sont enseignées
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Arrangerar skolan också utflykter?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Demander si l'école organise des excursions
Vilka program erbjuds?
Kio programojn vi proponas?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
skolavgifter
instrudepagoj
Objet de l'aide financière
mina levnadskostnader
miaj vivelspezoj
Objet de l'aide financière
barnomsorg
infanzorgado
Objet de l'aide financière
Vilka typer av stipendier finns det?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence