Hindi | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
kandidatkurs
Formation universitaire
avancerad kurs
Formation universitaire
doktorandkurs
Formation universitaire
fulltidskurs
Formation universitaire
deltidskurs
Formation universitaire
onlinekurs
Formation universitaire
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Signifier la durée de votre période d'échange
en termin
Durée du séjour à l'université
ett läsår
Durée du séjour à l'université
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Nécessaire pour postuler à l'université
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Garanterar universitetet boende?
Demander si l'université fournit le logement
Innefattar kursen en praktikperiod?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Vilka är språkkraven?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Hur fungerar _______ ?
Se renseigner sur le système
poängsystemet
Type de système
betygssättningen
Type de système
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Hur är undervisningen?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Finns det _______?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
föreläsningar
Type d'enseignement
seminarier
Type d'enseignement
handledning
Type d'enseignement
konferenser
Type d'enseignement
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
När är tentaperioderna?
Demander la date des examens
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Har universitetet en idrottsanläggning?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Demander comment intégrer une association étudiante
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Demander quelles langues sont enseignées
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Arrangerar skolan också utflykter?
Demander si l'école organise des excursions
Vilka program erbjuds?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
skolavgifter
Objet de l'aide financière
mina levnadskostnader
Objet de l'aide financière
barnomsorg
Objet de l'aide financière
Vilka typer av stipendier finns det?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence