Hongrois | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
kandidatkurs
alapképzés
Formation universitaire
avancerad kurs
mesterképzés
Formation universitaire
doktorandkurs
PhD
Formation universitaire
fulltidskurs
nappali tagozatos
Formation universitaire
deltidskurs
részidős
Formation universitaire
onlinekurs
online
Formation universitaire
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
en termin
egy szemeszter
Durée du séjour à l'université
ett läsår
egy év
Durée du séjour à l'université
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Nécessaire pour postuler à l'université
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Garanterar universitetet boende?
Az egyetem biztosít szállást is?
Demander si l'université fournit le logement
Innefattar kursen en praktikperiod?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Vilka är språkkraven?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Hur fungerar _______ ?
Milyen a ____________ rendszer?
Se renseigner sur le système
poängsystemet
kredit
Type de système
betygssättningen
osztályzási
Type de système
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Hur är undervisningen?
Milyen a tanítás stílusa?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Finns det _______?
Vannak_____________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
föreläsningar
előadások
Type d'enseignement
seminarier
szemináriumok
Type d'enseignement
handledning
oktatói órák
Type d'enseignement
konferenser
konferenciák
Type d'enseignement
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
När är tentaperioderna?
Mikor vannak a vizsgák?
Demander la date des examens
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Har universitetet en idrottsanläggning?
Van az egyetemen sportközpont?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Demander comment intégrer une association étudiante
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Demander quelles langues sont enseignées
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Van szintfelmérő teszt?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Arrangerar skolan också utflykter?
Kirándulásokat is szerveznek?
Demander si l'école organise des excursions
Vilka program erbjuds?
Milyen programokat nyújtanak?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
skolavgifter
tandíj
Objet de l'aide financière
mina levnadskostnader
megélhetési költségek
Objet de l'aide financière
barnomsorg
gyermekellátás
Objet de l'aide financière
Vilka typer av stipendier finns det?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence