Tchèque | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
kandidatkurs
bakalářské studium
Formation universitaire
avancerad kurs
postgraduální studium
Formation universitaire
doktorandkurs
doktorské studium
Formation universitaire
fulltidskurs
prezenční studium
Formation universitaire
deltidskurs
kombinované studium
Formation universitaire
onlinekurs
online
Formation universitaire
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
en termin
(jeden) semestr
Durée du séjour à l'université
ett läsår
celý akademický rok
Durée du séjour à l'université
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Nécessaire pour postuler à l'université
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Garanterar universitetet boende?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Demander si l'université fournit le logement
Innefattar kursen en praktikperiod?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Musím jako výměnný student platit školné?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Vilka är språkkraven?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Hur fungerar _______ ?
Jaký je ____________ systém?
Se renseigner sur le système
poängsystemet
kredity
Type de système
betygssättningen
známkování
Type de système
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Hur är undervisningen?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Finns det _______?
Jsou tam _____________ ?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
föreläsningar
přednášky
Type d'enseignement
seminarier
semináře
Type d'enseignement
handledning
konsultace
Type d'enseignement
konferenser
konference
Type d'enseignement
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
När är tentaperioderna?
Kdy jsou zkoušky?
Demander la date des examens
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Har universitetet en idrottsanläggning?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Demander comment intégrer une association étudiante
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Demander quelles langues sont enseignées
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Arrangerar skolan också utflykter?
Pořádáte exkurze?
Demander si l'école organise des excursions
Vilka program erbjuds?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
skolavgifter
školné
Objet de l'aide financière
mina levnadskostnader
životní náklady
Objet de l'aide financière
barnomsorg
péče o dítě
Objet de l'aide financière
Vilka typer av stipendier finns det?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence