Turc | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Jag vill anmäla mig till universitetet.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Jag vill anmäla mig till en ___________.
_____________ ders almak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
kandidatkurs
lisans seviyesinde
Formation universitaire
avancerad kurs
lisans üstü seviyesinde
Formation universitaire
doktorandkurs
doktora seviyesinde
Formation universitaire
fulltidskurs
tam zamanlı
Formation universitaire
deltidskurs
yarı zamanlı
Formation universitaire
onlinekurs
çevrimiçi
Formation universitaire
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Signifier la durée de votre période d'échange
en termin
bir dönem
Durée du séjour à l'université
ett läsår
bir akademik yıl
Durée du séjour à l'université
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Nécessaire pour postuler à l'université
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Garanterar universitetet boende?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Demander si l'université fournit le logement
Innefattar kursen en praktikperiod?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Vilka är språkkraven?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Hur fungerar _______ ?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Se renseigner sur le système
poängsystemet
kredi
Type de système
betygssättningen
notlama
Type de système
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Hur är undervisningen?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Finns det _______?
_____________ var mı?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
föreläsningar
ders
Type d'enseignement
seminarier
seminer
Type d'enseignement
handledning
uygulamalı ders
Type d'enseignement
konferenser
konferanslar
Type d'enseignement
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
När är tentaperioderna?
Sınavlar ne zaman?
Demander la date des examens
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Har universitetet en idrottsanläggning?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Demander comment intégrer une association étudiante
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Demander quelles langues sont enseignées
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Arrangerar skolan också utflykter?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Demander si l'école organise des excursions
Vilka program erbjuds?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
skolavgifter
harçlar
Objet de l'aide financière
mina levnadskostnader
yaşam giderleri
Objet de l'aide financière
barnomsorg
çocuk bakımı
Objet de l'aide financière
Vilka typer av stipendier finns det?
Ne tür burslar mevcut?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence