Arabe | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
أود التسجيل في الجامعة.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
أود التقدم لحضور مقرر ____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
bakalářské studium
ما قبل التخرج
Formation universitaire
postgraduální studium
ما بعد التخرج
Formation universitaire
doktorské studium
دكتوراه
Formation universitaire
prezenční studium
بدوام كامل
Formation universitaire
kombinované studium
بدوام جزئي
Formation universitaire
online
على الإنترنت
Formation universitaire
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
أرغب في الدراسة في جامعتكم لمدة_________________.
Signifier la durée de votre période d'échange
(jeden) semestr
فصل
Durée du séjour à l'université
celý akademický rok
عام دراسي
Durée du séjour à l'université
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطلاب؟
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
هل علي إظهار المستندات الأصل أو نسخ منها؟
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى الجامعة؟
Nécessaire pour postuler à l'université
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟
Demander si vous recevrez une offre officielle
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟
Demander si l'université fournit le logement
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Musím jako výměnný student platit školné?
هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في جامعتكم؟
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Jaké jsou jazykové požadavky?
ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Jaký je ____________ systém?
ما هو نظام ________________؟
Se renseigner sur le système
kredity
النقاط
Type de système
známkování
العلامات
Type de système
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
هل سأحصل على كشف بالدرجات العلمية في نهاية فترة التبادل؟
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Jaké vyučovací metody jsou používány?
كيف ستكون طريقة التعليم؟
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Jsou tam _____________ ?
هل هناك___________________؟
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
přednášky
محاضرات
Type d'enseignement
semináře
حلقات بحث
Type d'enseignement
konsultace
فيديوهات تعليمية
Type d'enseignement
konference
مؤتمرات
Type d'enseignement
Jaké předměty nabízí letní škola?
ما هي المقررات التي تقدمها مدارس الصيف؟
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kdy jsou zkoušky?
متى تعقد الامتحانات؟
Demander la date des examens
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع المقررات؟
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
كيف يمكنني الانضمام إلى نوادي طلابية؟
Demander comment intégrer une association étudiante
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في مدرستكم؟
Demander quelles langues sont enseignées
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
هل يمكنني الانتقال إلى مستوى آخر في حال كان الذي أحضره غير مناسب لي؟
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Nabízíte detailní popis kurzu?
هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
ما هو عدد الطلاب الأعظمي في الصف؟
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Pořádáte exkurze?
هل تنظمون رحلات؟
Demander si l'école organise des excursions
Jaké programy nabízí vaše škola?
ما هي البرامج التي تقدمون؟
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
أنا هنا للاستعلام عن فرص التمويل
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
أحتاج إلى مساعدة مالية من أجل_______________________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
školné
أجور التعليم
Objet de l'aide financière
životní náklady
تكاليف المعيشة
Objet de l'aide financière
péče o dítě
رعاية الأطفال
Objet de l'aide financière
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين باللغة [لغة]؟
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟
Demander où se procurer un certificat d'équivalence