Espéranto | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Mi volas apliki por_____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
bakalářské studium
kurso por studentoj
Formation universitaire
postgraduální studium
kurso por postdiplomaj studentoj
Formation universitaire
doktorské studium
kurso por Ph.D.
Formation universitaire
prezenční studium
plentempa kurso
Formation universitaire
kombinované studium
parttempa kurso
Formation universitaire
online
enreta kurso
Formation universitaire
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
(jeden) semestr
semestro
Durée du séjour à l'université
celý akademický rok
akademia jaro
Durée du séjour à l'université
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Nécessaire pour postuler à l'université
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Demander si l'université fournit le logement
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Musím jako výměnný student platit školné?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Jaké jsou jazykové požadavky?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Jaký je ____________ systém?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Se renseigner sur le système
kredity
de kredito
Type de système
známkování
de noto
Type de système
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Kiom estas la instrua stilo?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Jsou tam _____________ ?
Ĉu estas ______________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
přednášky
lekcioj
Type d'enseignement
semináře
seminarioj
Type d'enseignement
konsultace
lerniloj
Type d'enseignement
konference
konferencoj
Type d'enseignement
Jaké předměty nabízí letní škola?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kdy jsou zkoušky?
Kiam estas la ekzamenoj?
Demander la date des examens
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Ĉu estas universitata sportejo?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Demander comment intégrer une association étudiante
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Demander quelles langues sont enseignées
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Nabízíte detailní popis kurzu?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Pořádáte exkurze?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Demander si l'école organise des excursions
Jaké programy nabízí vaše škola?
Kio programojn vi proponas?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
školné
instrudepagoj
Objet de l'aide financière
životní náklady
miaj vivelspezoj
Objet de l'aide financière
péče o dítě
infanzorgado
Objet de l'aide financière
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence