Hindi | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
bakalářské studium
Formation universitaire
postgraduální studium
Formation universitaire
doktorské studium
Formation universitaire
prezenční studium
Formation universitaire
kombinované studium
Formation universitaire
online
Formation universitaire
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
(jeden) semestr
Durée du séjour à l'université
celý akademický rok
Durée du séjour à l'université
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Nécessaire pour postuler à l'université
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Demander si l'université fournit le logement
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Musím jako výměnný student platit školné?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Jaké jsou jazykové požadavky?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Jaký je ____________ systém?
Se renseigner sur le système
kredity
Type de système
známkování
Type de système
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Jsou tam _____________ ?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
přednášky
Type d'enseignement
semináře
Type d'enseignement
konsultace
Type d'enseignement
konference
Type d'enseignement
Jaké předměty nabízí letní škola?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kdy jsou zkoušky?
Demander la date des examens
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Demander comment intégrer une association étudiante
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Demander quelles langues sont enseignées
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Nabízíte detailní popis kurzu?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Pořádáte exkurze?
Demander si l'école organise des excursions
Jaké programy nabízí vaše škola?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
školné
Objet de l'aide financière
životní náklady
Objet de l'aide financière
péče o dítě
Objet de l'aide financière
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence