Hongrois | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
bakalářské studium
alapképzés
Formation universitaire
postgraduální studium
mesterképzés
Formation universitaire
doktorské studium
PhD
Formation universitaire
prezenční studium
nappali tagozatos
Formation universitaire
kombinované studium
részidős
Formation universitaire
online
online
Formation universitaire
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
(jeden) semestr
egy szemeszter
Durée du séjour à l'université
celý akademický rok
egy év
Durée du séjour à l'université
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Nécessaire pour postuler à l'université
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Az egyetem biztosít szállást is?
Demander si l'université fournit le logement
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Musím jako výměnný student platit školné?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Jaké jsou jazykové požadavky?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Jaký je ____________ systém?
Milyen a ____________ rendszer?
Se renseigner sur le système
kredity
kredit
Type de système
známkování
osztályzási
Type de système
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Milyen a tanítás stílusa?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Jsou tam _____________ ?
Vannak_____________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
přednášky
előadások
Type d'enseignement
semináře
szemináriumok
Type d'enseignement
konsultace
oktatói órák
Type d'enseignement
konference
konferenciák
Type d'enseignement
Jaké předměty nabízí letní škola?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kdy jsou zkoušky?
Mikor vannak a vizsgák?
Demander la date des examens
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Van az egyetemen sportközpont?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Demander comment intégrer une association étudiante
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Demander quelles langues sont enseignées
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Van szintfelmérő teszt?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Nabízíte detailní popis kurzu?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Pořádáte exkurze?
Kirándulásokat is szerveznek?
Demander si l'école organise des excursions
Jaké programy nabízí vaše škola?
Milyen programokat nyújtanak?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
školné
tandíj
Objet de l'aide financière
životní náklady
megélhetési költségek
Objet de l'aide financière
péče o dítě
gyermekellátás
Objet de l'aide financière
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence