Suédois | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
bakalářské studium
kandidatkurs
Formation universitaire
postgraduální studium
avancerad kurs
Formation universitaire
doktorské studium
doktorandkurs
Formation universitaire
prezenční studium
fulltidskurs
Formation universitaire
kombinované studium
deltidskurs
Formation universitaire
online
onlinekurs
Formation universitaire
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Signifier la durée de votre période d'échange
(jeden) semestr
en termin
Durée du séjour à l'université
celý akademický rok
ett läsår
Durée du séjour à l'université
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Nécessaire pour postuler à l'université
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Garanterar universitetet boende?
Demander si l'université fournit le logement
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Musím jako výměnný student platit školné?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Jaké jsou jazykové požadavky?
Vilka är språkkraven?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Jaký je ____________ systém?
Hur fungerar _______ ?
Se renseigner sur le système
kredity
poängsystemet
Type de système
známkování
betygssättningen
Type de système
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Hur är undervisningen?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Jsou tam _____________ ?
Finns det _______?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
přednášky
föreläsningar
Type d'enseignement
semináře
seminarier
Type d'enseignement
konsultace
handledning
Type d'enseignement
konference
konferenser
Type d'enseignement
Jaké předměty nabízí letní škola?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kdy jsou zkoušky?
När är tentaperioderna?
Demander la date des examens
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Demander comment intégrer une association étudiante
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Demander quelles langues sont enseignées
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Nabízíte detailní popis kurzu?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Pořádáte exkurze?
Arrangerar skolan också utflykter?
Demander si l'école organise des excursions
Jaké programy nabízí vaše škola?
Vilka program erbjuds?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
školné
skolavgifter
Objet de l'aide financière
životní náklady
mina levnadskostnader
Objet de l'aide financière
péče o dítě
barnomsorg
Objet de l'aide financière
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Vilka typer av stipendier finns det?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence