Arabe | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
أود التسجيل في الجامعة.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
أود التقدم لحضور مقرر ____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
ปริญญาตรี
ما قبل التخرج
Formation universitaire
บัณฑิตวิทยาลัย
ما بعد التخرج
Formation universitaire
ปริญญาเอก
دكتوراه
Formation universitaire
เต็มเวลา
بدوام كامل
Formation universitaire
นอกเวลา
بدوام جزئي
Formation universitaire
ออนไลน์
على الإنترنت
Formation universitaire
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
أرغب في الدراسة في جامعتكم لمدة_________________.
Signifier la durée de votre période d'échange
หนึ่งภาคการศึกษา
فصل
Durée du séjour à l'université
หนึ่งปีการศึกษา
عام دراسي
Durée du séjour à l'université
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطلاب؟
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
هل علي إظهار المستندات الأصل أو نسخ منها؟
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى الجامعة؟
Nécessaire pour postuler à l'université
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟
Demander si vous recevrez une offre officielle
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟
Demander si l'université fournit le logement
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في جامعتكم؟
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟
Demander à consulter le progrès de votre dossier
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
ระบบ ____________ เป็นยังไง
ما هو نظام ________________؟
Se renseigner sur le système
หน่วยกิตวิชา
النقاط
Type de système
การให้คะแนน
العلامات
Type de système
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
هل سأحصل على كشف بالدرجات العلمية في نهاية فترة التبادل؟
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
كيف ستكون طريقة التعليم؟
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
มี _____________ ไหม
هل هناك___________________؟
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
การบรรยาย
محاضرات
Type d'enseignement
การสัมมนา
حلقات بحث
Type d'enseignement
การกวดวิชา
فيديوهات تعليمية
Type d'enseignement
การประชุม
مؤتمرات
Type d'enseignement
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
ما هي المقررات التي تقدمها مدارس الصيف؟
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
متى تعقد الامتحانات؟
Demander la date des examens
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع المقررات؟
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
كيف يمكنني الانضمام إلى نوادي طلابية؟
Demander comment intégrer une association étudiante
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في مدرستكم؟
Demander quelles langues sont enseignées
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
هل يمكنني الانتقال إلى مستوى آخر في حال كان الذي أحضره غير مناسب لي؟
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
ما هو عدد الطلاب الأعظمي في الصف؟
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
هل تنظمون رحلات؟
Demander si l'école organise des excursions
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
ما هي البرامج التي تقدمون؟
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
أنا هنا للاستعلام عن فرص التمويل
Se renseigner sur les possibilités de subventions
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
أحتاج إلى مساعدة مالية من أجل_______________________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
ค่าเล่าเรียน
أجور التعليم
Objet de l'aide financière
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
تكاليف المعيشة
Objet de l'aide financière
การดูแลเด็ก
رعاية الأطفال
Objet de l'aide financière
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين باللغة [لغة]؟
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟
Demander où se procurer un certificat d'équivalence