Hongrois | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
ปริญญาตรี
alapképzés
Formation universitaire
บัณฑิตวิทยาลัย
mesterképzés
Formation universitaire
ปริญญาเอก
PhD
Formation universitaire
เต็มเวลา
nappali tagozatos
Formation universitaire
นอกเวลา
részidős
Formation universitaire
ออนไลน์
online
Formation universitaire
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
หนึ่งภาคการศึกษา
egy szemeszter
Durée du séjour à l'université
หนึ่งปีการศึกษา
egy év
Durée du séjour à l'université
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Nécessaire pour postuler à l'université
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Demander si vous recevrez une offre officielle
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Az egyetem biztosít szállást is?
Demander si l'université fournit le logement
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Milyen a ____________ rendszer?
Se renseigner sur le système
หน่วยกิตวิชา
kredit
Type de système
การให้คะแนน
osztályzási
Type de système
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Milyen a tanítás stílusa?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
มี _____________ ไหม
Vannak_____________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
การบรรยาย
előadások
Type d'enseignement
การสัมมนา
szemináriumok
Type d'enseignement
การกวดวิชา
oktatói órák
Type d'enseignement
การประชุม
konferenciák
Type d'enseignement
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Mikor vannak a vizsgák?
Demander la date des examens
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Van az egyetemen sportközpont?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Demander comment intégrer une association étudiante
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Demander quelles langues sont enseignées
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Van szintfelmérő teszt?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Kirándulásokat is szerveznek?
Demander si l'école organise des excursions
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Milyen programokat nyújtanak?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
ค่าเล่าเรียน
tandíj
Objet de l'aide financière
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
megélhetési költségek
Objet de l'aide financière
การดูแลเด็ก
gyermekellátás
Objet de l'aide financière
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence