Espéranto | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
_____________ ders almak istiyorum.
Mi volas apliki por_____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
lisans seviyesinde
kurso por studentoj
Formation universitaire
lisans üstü seviyesinde
kurso por postdiplomaj studentoj
Formation universitaire
doktora seviyesinde
kurso por Ph.D.
Formation universitaire
tam zamanlı
plentempa kurso
Formation universitaire
yarı zamanlı
parttempa kurso
Formation universitaire
çevrimiçi
enreta kurso
Formation universitaire
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
bir dönem
semestro
Durée du séjour à l'université
bir akademik yıl
akademia jaro
Durée du séjour à l'université
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Nécessaire pour postuler à l'université
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Demander si l'université fournit le logement
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
____________ sistemi nasıl işliyor?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Se renseigner sur le système
kredi
de kredito
Type de système
notlama
de noto
Type de système
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Kiom estas la instrua stilo?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
_____________ var mı?
Ĉu estas ______________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
ders
lekcioj
Type d'enseignement
seminer
seminarioj
Type d'enseignement
uygulamalı ders
lerniloj
Type d'enseignement
konferanslar
konferencoj
Type d'enseignement
Yaz okulunda hangi dersler var?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Sınavlar ne zaman?
Kiam estas la ekzamenoj?
Demander la date des examens
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Üniversitede spor merkezi var mı?
Ĉu estas universitata sportejo?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Demander comment intégrer une association étudiante
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Demander quelles langues sont enseignées
Seviye belirleme sınavı var mı?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Demander si l'école organise des excursions
Hangi programları sunuyorsunuz?
Kio programojn vi proponas?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
harçlar
instrudepagoj
Objet de l'aide financière
yaşam giderleri
miaj vivelspezoj
Objet de l'aide financière
çocuk bakımı
infanzorgado
Objet de l'aide financière
Ne tür burslar mevcut?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence