Polonais | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
_____________ ders almak istiyorum.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
lisans seviyesinde
studia licencjackie
Formation universitaire
lisans üstü seviyesinde
studia magisterskie
Formation universitaire
doktora seviyesinde
studia doktoranckie
Formation universitaire
tam zamanlı
studia dzienne
Formation universitaire
yarı zamanlı
studia zaoczne
Formation universitaire
çevrimiçi
studia przez internet
Formation universitaire
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
bir dönem
(jeden) semestr
Durée du séjour à l'université
bir akademik yıl
cały rok akademicki
Durée du séjour à l'université
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Nécessaire pour postuler à l'université
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Demander si l'université fournit le logement
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
____________ sistemi nasıl işliyor?
Jak działa system ______ ?
Se renseigner sur le système
kredi
punktowy
Type de système
notlama
oceniania
Type de système
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
_____________ var mı?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
ders
wykłady
Type d'enseignement
seminer
ćwiczenia/seminaria
Type d'enseignement
uygulamalı ders
konsultacje
Type d'enseignement
konferanslar
konferencje
Type d'enseignement
Yaz okulunda hangi dersler var?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Sınavlar ne zaman?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Demander la date des examens
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Üniversitede spor merkezi var mı?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Demander comment intégrer une association étudiante
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Demander quelles langues sont enseignées
Seviye belirleme sınavı var mı?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Jak liczne są grupy?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Demander si l'école organise des excursions
Hangi programları sunuyorsunuz?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
harçlar
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Objet de l'aide financière
yaşam giderleri
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Objet de l'aide financière
çocuk bakımı
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Objet de l'aide financière
Ne tür burslar mevcut?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence