Tchèque | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
_____________ ders almak istiyorum.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
lisans seviyesinde
bakalářské studium
Formation universitaire
lisans üstü seviyesinde
postgraduální studium
Formation universitaire
doktora seviyesinde
doktorské studium
Formation universitaire
tam zamanlı
prezenční studium
Formation universitaire
yarı zamanlı
kombinované studium
Formation universitaire
çevrimiçi
online
Formation universitaire
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
bir dönem
(jeden) semestr
Durée du séjour à l'université
bir akademik yıl
celý akademický rok
Durée du séjour à l'université
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Nécessaire pour postuler à l'université
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Demander si l'université fournit le logement
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Musím jako výměnný student platit školné?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
____________ sistemi nasıl işliyor?
Jaký je ____________ systém?
Se renseigner sur le système
kredi
kredity
Type de système
notlama
známkování
Type de système
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
_____________ var mı?
Jsou tam _____________ ?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
ders
přednášky
Type d'enseignement
seminer
semináře
Type d'enseignement
uygulamalı ders
konsultace
Type d'enseignement
konferanslar
konference
Type d'enseignement
Yaz okulunda hangi dersler var?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Sınavlar ne zaman?
Kdy jsou zkoušky?
Demander la date des examens
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Üniversitede spor merkezi var mı?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Demander comment intégrer une association étudiante
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Demander quelles langues sont enseignées
Seviye belirleme sınavı var mı?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Pořádáte exkurze?
Demander si l'école organise des excursions
Hangi programları sunuyorsunuz?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
harçlar
školné
Objet de l'aide financière
yaşam giderleri
životní náklady
Objet de l'aide financière
çocuk bakımı
péče o dítě
Objet de l'aide financière
Ne tür burslar mevcut?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence