Thaïlandais | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
_____________ ders almak istiyorum.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
lisans seviyesinde
ปริญญาตรี
Formation universitaire
lisans üstü seviyesinde
บัณฑิตวิทยาลัย
Formation universitaire
doktora seviyesinde
ปริญญาเอก
Formation universitaire
tam zamanlı
เต็มเวลา
Formation universitaire
yarı zamanlı
นอกเวลา
Formation universitaire
çevrimiçi
ออนไลน์
Formation universitaire
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Signifier la durée de votre période d'échange
bir dönem
หนึ่งภาคการศึกษา
Durée du séjour à l'université
bir akademik yıl
หนึ่งปีการศึกษา
Durée du séjour à l'université
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Nécessaire pour postuler à l'université
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Demander si vous recevrez une offre officielle
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Demander si l'université fournit le logement
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
____________ sistemi nasıl işliyor?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Se renseigner sur le système
kredi
หน่วยกิตวิชา
Type de système
notlama
การให้คะแนน
Type de système
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
_____________ var mı?
มี _____________ ไหม
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
ders
การบรรยาย
Type d'enseignement
seminer
การสัมมนา
Type d'enseignement
uygulamalı ders
การกวดวิชา
Type d'enseignement
konferanslar
การประชุม
Type d'enseignement
Yaz okulunda hangi dersler var?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Sınavlar ne zaman?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Demander la date des examens
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Üniversitede spor merkezi var mı?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Demander comment intégrer une association étudiante
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Demander quelles langues sont enseignées
Seviye belirleme sınavı var mı?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Demander si l'école organise des excursions
Hangi programları sunuyorsunuz?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
harçlar
ค่าเล่าเรียน
Objet de l'aide financière
yaşam giderleri
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Objet de l'aide financière
çocuk bakımı
การดูแลเด็ก
Objet de l'aide financière
Ne tür burslar mevcut?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Nereden denklik belgesi alabilirim?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Demander où se procurer un certificat d'équivalence