Thaïlandais | Phrases - Immigration | Logement

Logement - Location

Ich möchte _________________ mieten.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Signifier que vous souhaitez louer un logement
ein Zimmer
ห้องพัก
Type de logement
eine Wohnung/ ein Apartment
แฟลต / ห้องชุด
Type de logement
ein Studioapartment
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Type de logement
ein Einfamilienhaus
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Type de logement
ein Doppelhaus
บ้านแฝด
Type de logement
ein Reihenhaus
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Type de logement
Wie viel beträgt die Miete pro Monat?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Demander le prix du loyer
Sind die Nebenkosten inbegriffen?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Demander si les charges (électricité, gaz et eau courante) sont inclues
Wie hoch ist die Kaution?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Demander à combien s'élève la caution
Wann kann ich zur Besichtigung kommen?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Demander quand vous pouvez visiter le logement
Das Apartment ist_____________.
ห้องชุด ________________
Signifier si le logement est meublé
möbliert
ได้รับการตกแต่งแล้ว
État de l'appartement
unmöbliert
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
État de l'appartement
Sind Haustiere erlaubt?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Demander si les animaux sont autorisés
Wie kann ich die Energieversorgung wechseln?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Demander si vous pouvez changer de fournisseur d'énergie
Wie viele Mitbewohner leben im Apartment?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Demander combien de personnes vivent dans le logement
Wie viele Besichtigungen gab es schon?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Demander combien de personnes ont déjà visité l'appartement
Kann ich die Zählerstände sehen?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Demander à voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité
Wie lange gilt der Mietvertrag?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Demander la durée du bail
Gab es Konflikte in der Nachbarschaft?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Demander s'il y a des querelles connues avec les voisins
Was wurde renoviert?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Demander quand les rénovations ont été effectuées
Wie alt ist der Heizungsboiler und wann wurde er zuletzt überprüft?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Demander l'âge de la chaudière et quand elle a été inspectée pour la dernière fois
Wann wurde die Elektrik zuletzt erneuert?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Demander quand l'électricité a été refaite
Wer wohnt über mir/unter mir/ nebenan?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Demander qui occupe l'appartement du dessus/du dessous/sur le même palier
Gehört ein Parkplatz dazu?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Demander si une place de parking vous est réservée
Wurde hier schon mal jemand ermordet?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Demander si quelqu'un a été assassiné sur les lieux
Funktionieren____________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Demander si les installations sont en état de marche
die Abflussrohre
ท่อประปา
Installation
die Heizungsanlagen
เครื่องทำความร้อน
Installation
Ist der Besitzer für Reparaturen zuständig?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Demander qui est responsable pour les réparations
Wo sind die Gas- und Stromzähler?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Demander où le compteur à gaz et le compteur électrique se trouvent
Haben Sie Bedienungsanleitungen oder Garantiebescheinigungen für die elektrischen Geräte?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Demander s'il y a les manuels d'utilisation et les garanties des appareils électroménagers
Wer ist für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Demander qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique
Wo ist der Thermostat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Demander à voir le thermostat
Kann ich das Gas-Sicherheitszertifikat sehen?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Demander à voir un certificat de sécurité du gaz

Logement - Achat

Wie viele Kaufangebote hat es schon gegeben?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Demander combien d'offres la maison a reçues
Wie lange ist das Haus schon auf dem Markt?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Demander combien de temps la maison est restée sur le marché
Warum verkaufen die Besitzer?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Demander pourquoi la maison est mise en vente
Wie lange haben die Vorbesitzer hier gelebt?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Demander combien de temps les propriétaires ont vécus là
Was ist im Verkauf mit inbegriffen?
การขายรวมอะไรบ้าง
Demander ce qui est inclus dans la vente
Gibt es hier Probleme mit absackenden Böden?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Demander s'il y a des problèmes d'affaissements de terrain
Ist eine günstigere Art der Umschreibung möglich?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Se renseigner sur les transferts de titre légal de propriété bon marché
Was wird hier in Zukunft noch gebaut?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Se renseigner sur les projets de développement de la région
Können Sie das Haus vom Markt nehmen und für mich als potentiellen Käufer reservieren?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Demander si la maison peut être retirée du marché
Von welchem Anbieter stammen die Küchen- und Badezimmerfliesen?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Demander où les propriétaires ont acheté le carrelage de la cuisine et de la salle de bains
Wo kommen die Einbaumöbel wie zB. Küchenschränke her?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Demander où les propriétaires ont acheté les meubles fixes