Danois | Phrases - Immigration | Logement

Logement - Location

I am looking for a _______________ to rent.
Jeg leder efter en/et ____________ at leje.
Signifier que vous souhaitez louer un logement
room
værelse
Type de logement
flat / apartment
lejlighed
Type de logement
studio flat / studio apartment
etværelseslejlighed
Type de logement
detached house
parcelhus
Type de logement
semi-detached house
doppelthus
Type de logement
terraced house
rækkehus
Type de logement
How much is the rent per month?
Hvor meget er den månedlige leje?
Demander le prix du loyer
Are utilities included?
Er forbrug inklusiv?
Demander si les charges (électricité, gaz et eau courante) sont inclues
How much is the deposit?
Hvor meget er indskuddet?
Demander à combien s'élève la caution
When can I come for a viewing?
Hvornår kan jeg komme og se stedet?
Demander quand vous pouvez visiter le logement
The apartment is ________________.
Lejligheden er ________________.
Signifier si le logement est meublé
furnished
møbleret
État de l'appartement
unfurnished
ikke møbleret
État de l'appartement
Are pets allowed?
Er husdyr tilladt?
Demander si les animaux sont autorisés
How can I switch the energy supplier?
Hvordan kan jeg skifte energiforsyning?
Demander si vous pouvez changer de fournisseur d'énergie
How many other tenants are living in the apartment?
Hvor mange andre lejere bor der i lejligheden?
Demander combien de personnes vivent dans le logement
How many viewings has it had?
Hvor mange fremvisninger har der været på lejligheden?
Demander combien de personnes ont déjà visité l'appartement
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Må jeg se gas- og elmåleren?
Demander à voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité
How long is the lease?
Hvor lang er lejeperioden?
Demander la durée du bail
Have there been any neighbor disputes?
Har der været uoverensstemmelser mellem naboerne?
Demander s'il y a des querelles connues avec les voisins
What renovations have been done?
Hvilke renoveringer er der blevet foretaget?
Demander quand les rénovations ont été effectuées
How old is the boiler and when was it last inspected?
Hvor gammel er varmtvandsbeholderen og hvornår er den sidst blevet kontrolleret?
Demander l'âge de la chaudière et quand elle a été inspectée pour la dernière fois
When was it last rewired?
Hvornår blev der sidst trukket ledninger i lejligheden?
Demander quand l'électricité a été refaite
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Hvem bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af?
Demander qui occupe l'appartement du dessus/du dessous/sur le même palier
Is there a parking space included?
Er der en parkeringsplads inkluderet?
Demander si une place de parking vous est réservée
Has anyone ever been murdered here?
Er der nogen der er blevet myrdet her?
Demander si quelqu'un a été assassiné sur les lieux
Does ___________ work?
Virker _______________?
Demander si les installations sont en état de marche
the plumbing
rørarbejdet
Installation
the heating
varmeanlægget
Installation
Is the landlord in charge of doing repairs?
Er udlejeren ansvarlig for at udføre reparationer?
Demander qui est responsable pour les réparations
Where are the gas and electricity meters?
Hvor er gas- og elmåleren?
Demander où le compteur à gaz et le compteur électrique se trouvent
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Har du nogle instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater?
Demander s'il y a les manuels d'utilisation et les garanties des appareils électroménagers
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Hvem er udbyderen af energi, bredbånd og telefoni?
Demander qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique
Where is the thermostat?
Hvor er termostaten?
Demander à voir le thermostat
Can I see the gas safety certificate?
Må jeg se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen?
Demander à voir un certificat de sécurité du gaz

Logement - Achat

How many offers has it had?
Hvor mange tilbud har huset fået?
Demander combien d'offres la maison a reçues
How long has it been on the market?
Hvor længe har huset været på markedet?
Demander combien de temps la maison est restée sur le marché
Why are the vendors moving?
Hvorfor flytter sælgerne?
Demander pourquoi la maison est mise en vente
How long has the seller lived there?
Hvor længe har sælger boet der?
Demander combien de temps les propriétaires ont vécus là
What's included in the sale?
Hvad er inkluderet i salget?
Demander ce qui est inclus dans la vente
Have there been any subsidence problems?
Har der været nogen sætningsproblemer?
Demander s'il y a des problèmes d'affaissements de terrain
Is it possible to find cheaper transferring?
Er det muligt at finde en billigere overførsel af ejendom?
Se renseigner sur les transferts de titre légal de propriété bon marché
What is going to be built in this area in the future?
Hvad skal der bygges i området i fremtiden?
Se renseigner sur les projets de développement de la région
Can you take the house off the market?
Kan du tage huset af markedet?
Demander si la maison peut être retirée du marché
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Hvor kommer køkkenet og badeværelsesfliserne fra?
Demander où les propriétaires ont acheté le carrelage de la cuisine et de la salle de bains
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Hvor købte de tidligere ejere det faste inventar, fx køkkenskabe?
Demander où les propriétaires ont acheté les meubles fixes