Thaïlandais | Phrases - Immigration | Logement

Logement - Location

Jeg leder efter en/et ____________ at leje.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Signifier que vous souhaitez louer un logement
værelse
ห้องพัก
Type de logement
lejlighed
แฟลต / ห้องชุด
Type de logement
etværelseslejlighed
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Type de logement
parcelhus
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Type de logement
doppelthus
บ้านแฝด
Type de logement
rækkehus
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Type de logement
Hvor meget er den månedlige leje?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Demander le prix du loyer
Er forbrug inklusiv?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Demander si les charges (électricité, gaz et eau courante) sont inclues
Hvor meget er indskuddet?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Demander à combien s'élève la caution
Hvornår kan jeg komme og se stedet?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Demander quand vous pouvez visiter le logement
Lejligheden er ________________.
ห้องชุด ________________
Signifier si le logement est meublé
møbleret
ได้รับการตกแต่งแล้ว
État de l'appartement
ikke møbleret
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
État de l'appartement
Er husdyr tilladt?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Demander si les animaux sont autorisés
Hvordan kan jeg skifte energiforsyning?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Demander si vous pouvez changer de fournisseur d'énergie
Hvor mange andre lejere bor der i lejligheden?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Demander combien de personnes vivent dans le logement
Hvor mange fremvisninger har der været på lejligheden?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Demander combien de personnes ont déjà visité l'appartement
Må jeg se gas- og elmåleren?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Demander à voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité
Hvor lang er lejeperioden?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Demander la durée du bail
Har der været uoverensstemmelser mellem naboerne?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Demander s'il y a des querelles connues avec les voisins
Hvilke renoveringer er der blevet foretaget?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Demander quand les rénovations ont été effectuées
Hvor gammel er varmtvandsbeholderen og hvornår er den sidst blevet kontrolleret?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Demander l'âge de la chaudière et quand elle a été inspectée pour la dernière fois
Hvornår blev der sidst trukket ledninger i lejligheden?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Demander quand l'électricité a été refaite
Hvem bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Demander qui occupe l'appartement du dessus/du dessous/sur le même palier
Er der en parkeringsplads inkluderet?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Demander si une place de parking vous est réservée
Er der nogen der er blevet myrdet her?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Demander si quelqu'un a été assassiné sur les lieux
Virker _______________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Demander si les installations sont en état de marche
rørarbejdet
ท่อประปา
Installation
varmeanlægget
เครื่องทำความร้อน
Installation
Er udlejeren ansvarlig for at udføre reparationer?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Demander qui est responsable pour les réparations
Hvor er gas- og elmåleren?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Demander où le compteur à gaz et le compteur électrique se trouvent
Har du nogle instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Demander s'il y a les manuels d'utilisation et les garanties des appareils électroménagers
Hvem er udbyderen af energi, bredbånd og telefoni?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Demander qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique
Hvor er termostaten?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Demander à voir le thermostat
Må jeg se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Demander à voir un certificat de sécurité du gaz

Logement - Achat

Hvor mange tilbud har huset fået?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Demander combien d'offres la maison a reçues
Hvor længe har huset været på markedet?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Demander combien de temps la maison est restée sur le marché
Hvorfor flytter sælgerne?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Demander pourquoi la maison est mise en vente
Hvor længe har sælger boet der?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Demander combien de temps les propriétaires ont vécus là
Hvad er inkluderet i salget?
การขายรวมอะไรบ้าง
Demander ce qui est inclus dans la vente
Har der været nogen sætningsproblemer?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Demander s'il y a des problèmes d'affaissements de terrain
Er det muligt at finde en billigere overførsel af ejendom?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Se renseigner sur les transferts de titre légal de propriété bon marché
Hvad skal der bygges i området i fremtiden?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Se renseigner sur les projets de développement de la région
Kan du tage huset af markedet?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Demander si la maison peut être retirée du marché
Hvor kommer køkkenet og badeværelsesfliserne fra?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Demander où les propriétaires ont acheté le carrelage de la cuisine et de la salle de bains
Hvor købte de tidligere ejere det faste inventar, fx køkkenskabe?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Demander où les propriétaires ont acheté les meubles fixes