Thaïlandais | Phrases - Immigration | Logement

Logement - Location

Mi serĉas _______________ por lui.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Signifier que vous souhaitez louer un logement
ĉambron
ห้องพัก
Type de logement
apartamenton
แฟลต / ห้องชุด
Type de logement
studĉambron
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Type de logement
izolite starantan domon
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Type de logement
partizolite starantan domon
บ้านแฝด
Type de logement
vicdomon
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Type de logement
Kiom estas la monate lupago?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Demander le prix du loyer
Ĉu estas utilecoj inkludata?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Demander si les charges (électricité, gaz et eau courante) sont inclues
Kiom estas la deponejo?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Demander à combien s'élève la caution
Kiam mi povas veni por spektado?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Demander quand vous pouvez visiter le logement
La apartamento estas _____________.
ห้องชุด ________________
Signifier si le logement est meublé
meblita
ได้รับการตกแต่งแล้ว
État de l'appartement
nemeblita
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
État de l'appartement
Ĉu estas dombestoj permesataj?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Demander si les animaux sont autorisés
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Demander si vous pouvez changer de fournisseur d'énergie
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Demander combien de personnes vivent dans le logement
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Demander combien de personnes ont déjà visité l'appartement
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Demander à voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité
Kiom longa estas la lizkontrakto?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Demander la durée du bail
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Demander s'il y a des querelles connues avec les voisins
Kio renovigadoj estis faritaj?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Demander quand les rénovations ont été effectuées
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Demander l'âge de la chaudière et quand elle a été inspectée pour la dernière fois
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Demander quand l'électricité a été refaite
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Demander qui occupe l'appartement du dessus/du dessous/sur le même palier
Ĉu estas parkadospaco?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Demander si une place de parking vous est réservée
Ĉu iu iam murdis tie?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Demander si quelqu'un a été assassiné sur les lieux
Ĉu _____________ funkcias?
___________ ใช้งานได้ไหม
Demander si les installations sont en état de marche
la dukto
ท่อประปา
Installation
la hejtado
เครื่องทำความร้อน
Installation
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Demander qui est responsable pour les réparations
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Demander où le compteur à gaz et le compteur électrique se trouvent
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Demander s'il y a les manuels d'utilisation et les garanties des appareils électroménagers
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Demander qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique
Kie estas la termostato?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Demander à voir le thermostat
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Demander à voir un certificat de sécurité du gaz

Logement - Achat

Kiom da proponoj jam havis?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Demander combien d'offres la maison a reçues
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Demander combien de temps la maison est restée sur le marché
Kial la vendistoj movas?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Demander pourquoi la maison est mise en vente
Kiom longe la vendisto vivis tie?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Demander combien de temps les propriétaires ont vécus là
Kio inkluzivas en la vendo?
การขายรวมอะไรบ้าง
Demander ce qui est inclus dans la vente
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Demander s'il y a des problèmes d'affaissements de terrain
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Se renseigner sur les transferts de titre légal de propriété bon marché
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Se renseigner sur les projets de développement de la région
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Demander si la maison peut être retirée du marché
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Demander où les propriétaires ont acheté le carrelage de la cuisine et de la salle de bains
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Demander où les propriétaires ont acheté les meubles fixes