Thaïlandais | Phrases - Immigration | Logement

Logement - Location

Ik zou graag _______________ huren.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Signifier que vous souhaitez louer un logement
een kamer
ห้องพัก
Type de logement
een appartement
แฟลต / ห้องชุด
Type de logement
een studio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Type de logement
een vrijstaande woning
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Type de logement
een half-open bebouwing
บ้านแฝด
Type de logement
een gesloten bebouwing
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Type de logement
Hoeveel is de maandelijkse huur?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Demander le prix du loyer
Zijn alle kosten inbegrepen?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Demander si les charges (électricité, gaz et eau courante) sont inclues
Hoeveel is de borg?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Demander à combien s'élève la caution
Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Demander quand vous pouvez visiter le logement
Het appartement is ________________.
ห้องชุด ________________
Signifier si le logement est meublé
gemeubileerd
ได้รับการตกแต่งแล้ว
État de l'appartement
ongemeubileerd
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
État de l'appartement
Zijn huisdieren toegestaan?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Demander si les animaux sont autorisés
Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Demander si vous pouvez changer de fournisseur d'énergie
Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Demander combien de personnes vivent dans le logement
Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Demander combien de personnes ont déjà visité l'appartement
Kan ik de meterstanden bekijken?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Demander à voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité
Hoe lang is de huurperiode?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Demander la durée du bail
Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Demander s'il y a des querelles connues avec les voisins
Welke renovaties zijn er al gedaan?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Demander quand les rénovations ont été effectuées
Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst geïnspecteerd?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Demander l'âge de la chaudière et quand elle a été inspectée pour la dernière fois
Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Demander quand l'électricité a été refaite
Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Demander qui occupe l'appartement du dessus/du dessous/sur le même palier
Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Demander si une place de parking vous est réservée
Werd hier ooit iemand vermoord?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Demander si quelqu'un a été assassiné sur les lieux
Werkt ___________ ?
___________ ใช้งานได้ไหม
Demander si les installations sont en état de marche
het sanitair
ท่อประปา
Installation
de verwarming
เครื่องทำความร้อน
Installation
Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Demander qui est responsable pour les réparations
Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Demander où le compteur à gaz et le compteur électrique se trouvent
Heeft u handleidingen of garanties op elektrische toestellen?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Demander s'il y a les manuels d'utilisation et les garanties des appareils électroménagers
Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Demander qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique
Waar is de thermostaat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Demander à voir le thermostat
Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Demander à voir un certificat de sécurité du gaz

Logement - Achat

Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Demander combien d'offres la maison a reçues
Hoe lang staat het huis al te koop?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Demander combien de temps la maison est restée sur le marché
Waarom verkopen de eigenaars dit?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Demander pourquoi la maison est mise en vente
Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Demander combien de temps les propriétaires ont vécus là
Wat is inbegrepen in de verkoop?
การขายรวมอะไรบ้าง
Demander ce qui est inclus dans la vente
Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Demander s'il y a des problèmes d'affaissements de terrain
Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Se renseigner sur les transferts de titre légal de propriété bon marché
Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Se renseigner sur les projets de développement de la région
Kan u het huis van de markt halen?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Demander si la maison peut être retirée du marché
Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer van?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Demander où les propriétaires ont acheté le carrelage de la cuisine et de la salle de bains
Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld de keukenkasten?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Demander où les propriétaires ont acheté les meubles fixes