Thaïlandais | Phrases - Immigration | Logement

Logement - Location

Я бы хотел(а) снимать________________.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Signifier que vous souhaitez louer un logement
комната
ห้องพัก
Type de logement
квартира/апартаменты
แฟลต / ห้องชุด
Type de logement
студия
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Type de logement
отдельный дом
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Type de logement
блокированный дом
บ้านแฝด
Type de logement
дом ленточной застройки
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Type de logement
Сколько стоит аренда в месяц?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Demander le prix du loyer
Коммунальные услуги включены в стоимость?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Demander si les charges (électricité, gaz et eau courante) sont inclues
Какова стоимость депозита?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Demander à combien s'élève la caution
Когда я могу прийти для осмотра?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Demander quand vous pouvez visiter le logement
Жилье_______________.
ห้องชุด ________________
Signifier si le logement est meublé
мебелировано
ได้รับการตกแต่งแล้ว
État de l'appartement
без мебели
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
État de l'appartement
Домашние животные разрешены?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Demander si les animaux sont autorisés
Как я могу включить датчик электричества?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Demander si vous pouvez changer de fournisseur d'énergie
Сколько еще человек живут в квартире?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Demander combien de personnes vivent dans le logement
сколько человек уже осмотрели эту квартиру?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Demander combien de personnes ont déjà visité l'appartement
Могу я посмотреть счета за электричество и газ?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Demander à voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité
Как долго длится контракт?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Demander la durée du bail
Были ли разногласия с соседями
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Demander s'il y a des querelles connues avec les voisins
Какие ремонтные работы здесь были?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Demander quand les rénovations ont été effectuées
Сколько лет этому бойлеру, и как давно он проверялся?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Demander l'âge de la chaudière et quand elle a été inspectée pour la dernière fois
Когда последний раз была заменена проводка?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Demander quand l'électricité a été refaite
Кто живет наверху/внизу/рядом?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Demander qui occupe l'appartement du dessus/du dessous/sur le même palier
Там есть парковка?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Demander si une place de parking vous est réservée
Здесь кто-нибудь был убит?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Demander si quelqu'un a été assassiné sur les lieux
_________ работает?
___________ ใช้งานได้ไหม
Demander si les installations sont en état de marche
водопровод
ท่อประปา
Installation
отопление
เครื่องทำความร้อน
Installation
Арендодатель отвечает за техническое обслуживание?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Demander qui est responsable pour les réparations
Где расположены счетчики газа и электричества?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Demander où le compteur à gaz et le compteur électrique se trouvent
У вас есть какие-либо руководства пользователя или гарантии для электроприборов?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Demander s'il y a les manuels d'utilisation et les garanties des appareils électroménagers
Кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Demander qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique
Где термостат?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Demander à voir le thermostat
Могу я посмотреть сертификат безопасности газа?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Demander à voir un certificat de sécurité du gaz

Logement - Achat

Сколько предложений имел этот дом?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Demander combien d'offres la maison a reçues
Как давно этот дом уже на рынке?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Demander combien de temps la maison est restée sur le marché
Почему владельцы переезжают?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Demander pourquoi la maison est mise en vente
Как долго продавец там живет?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Demander combien de temps les propriétaires ont vécus là
Что включено в продажу?
การขายรวมอะไรบ้าง
Demander ce qui est inclus dans la vente
Здесь были проблемы с обвалами?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Demander s'il y a des problèmes d'affaissements de terrain
Возможно ли найти более дешевую передачу прав собственности?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Se renseigner sur les transferts de titre légal de propriété bon marché
Что будет строиться в этом районе в будущем?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Se renseigner sur les projets de développement de la région
Вы можете снять дом с рынка?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Demander si la maison peut être retirée du marché
Где была куплена плитка для ванной и кухни?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Demander où les propriétaires ont acheté le carrelage de la cuisine et de la salle de bains
Где была куплена встроенная мебель, например, кухонные шкафчики?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Demander où les propriétaires ont acheté les meubles fixes