Chinois | Phrases - Immigration | Logement

Logement - Location

Jag vill hyra en/ett ________.
我在寻找租用 _______________ 。
Signifier que vous souhaitez louer un logement
rum
房间
Type de logement
lägenhet
公寓
Type de logement
enrumslägenhet
单人套间
Type de logement
fristående hus/villa
独立住宅
Type de logement
parhus
半独立住宅
Type de logement
radhus
排屋
Type de logement
Hur mycket är hyran per månad?
每月租金多少?
Demander le prix du loyer
Ingår driftskostnader?
请问电气水费包含在月租里面吗?
Demander si les charges (électricité, gaz et eau courante) sont inclues
Hur mycket är depositionen?
押金多少?
Demander à combien s'élève la caution
När kan jag komma för en visning?
我什么时候可以过来看房?
Demander quand vous pouvez visiter le logement
Lägenheten är_________.
这间公寓________________。
Signifier si le logement est meublé
möblerad
提供家具
État de l'appartement
omöblerad
不提供家具
État de l'appartement
Är husdjur tillåtna?
请问可以养宠物吗?
Demander si les animaux sont autorisés
Hur byter jag energileverantör?
我如何更换能源供应商?
Demander si vous pouvez changer de fournisseur d'énergie
Hur många andra personer bor i lägenheten?
这间公寓里还有几个租客呢?
Demander combien de personnes vivent dans le logement
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
有多少人已经看过这间公寓了?
Demander combien de personnes ont déjà visité l'appartement
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
我能否看一看电气安装检查表/报告?
Demander à voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité
Hur länge är kontraktet?
请问租期多久?
Demander la durée du bail
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
请问邻居相处和睦吗?
Demander s'il y a des querelles connues avec les voisins
Vilka renovationer har gjorts?
请问有哪些地方重新装修过?
Demander quand les rénovations ont été effectuées
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
Demander l'âge de la chaudière et quand elle a été inspectée pour la dernière fois
När var ledningarna senast omkopplade?
请问上一次公寓重组电路是何时?
Demander quand l'électricité a été refaite
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
Demander qui occupe l'appartement du dessus/du dessous/sur le même palier
Finns det en parkeringsplats för min bil?
请问包含停车位吗?
Demander si une place de parking vous est réservée
Har någon blivit mördad här?
这里有发生过命案吗?
Demander si quelqu'un a été assassiné sur les lieux
Fungerar ______?
请问___________能正常运作吗?
Demander si les installations sont en état de marche
rörläggningen
水管设备
Installation
värmesystemet
暖气
Installation
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
请问房东负责维修吗?
Demander qui est responsable pour les réparations
Var är gas- och elmätarna?
请问煤气表和电表在哪里?
Demander où le compteur à gaz et le compteur électrique se trouvent
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
你有电器使用手册和保修卡吗?
Demander s'il y a les manuels d'utilisation et les garanties des appareils électroménagers
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
Demander qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique
Var är termostaten?
温度调节器在哪里?
Demander à voir le thermostat
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
我可以看看煤气安全证明书吗?
Demander à voir un certificat de sécurité du gaz

Logement - Achat

Hur många har budat på huset?
这个房子有多少人愿意买?
Demander combien d'offres la maison a reçues
Hur länge har huset varit på marknaden?
请问这个房子待价而沽多久了?
Demander combien de temps la maison est restée sur le marché
Varför säljer ägarna huset?
请问房主为什么要卖房呢?
Demander pourquoi la maison est mise en vente
Hur länge har säljarna bott här?
请问房主在这里居住多久了?
Demander combien de temps les propriétaires ont vécus là
Var är inkluderat i köpet?
请问哪些包含在售价里?
Demander ce qui est inclus dans la vente
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
请问是否有沉降问题?
Demander s'il y a des problèmes d'affaissements de terrain
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
请问有无便宜点的房产所有权转让?
Se renseigner sur les transferts de titre légal de propriété bon marché
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
请问这片区域未来有哪些发展项目?
Se renseigner sur les projets de développement de la région
Kan du ta bort huset för marknaden?
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
Demander si la maison peut être retirée du marché
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
Demander où les propriétaires ont acheté le carrelage de la cuisine et de la salle de bains
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
Demander où les propriétaires ont acheté les meubles fixes