Thaïlandais | Phrases - Immigration | Logement

Logement - Location

Hledám _______________ k pronájmu.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Signifier que vous souhaitez louer un logement
pokoj
ห้องพัก
Type de logement
byt
แฟลต / ห้องชุด
Type de logement
studio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Type de logement
rodinný dům
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Type de logement
dvojdomek
บ้านแฝด
Type de logement
řadový dům
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Type de logement
Kolik stojí měsíční nájem?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Demander le prix du loyer
Je ve výši nájmu zahrnuta voda, elektřina atd.?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Demander si les charges (électricité, gaz et eau courante) sont inclues
Kolik je záloha?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Demander à combien s'élève la caution
Kdy mohu přijít a podívat se na pokoj/dům atd.?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Demander quand vous pouvez visiter le logement
Byt je _____________.
ห้องชุด ________________
Signifier si le logement est meublé
zařízený
ได้รับการตกแต่งแล้ว
État de l'appartement
nezařízený
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
État de l'appartement
Jsou zvířata v tomto druhu ubytování povolena?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Demander si les animaux sont autorisés
Jak mohu změnit dodavatele energie?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Demander si vous pouvez changer de fournisseur d'énergie
Kolik dalších nájemníků žije v tomto bytě?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Demander combien de personnes vivent dans le logement
Kolik lidí se již přišlo podívat na tento byt?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Demander combien de personnes ont déjà visité l'appartement
Mohu vidět podklady pro instalaci elektřiny a plynu?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Demander à voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité
Na jak dlouho je nájemní doba?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Demander la durée du bail
Vyskytly se nějaké neshody mezi sousedy?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Demander s'il y a des querelles connues avec les voisins
Jaké renovace byly udělány?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Demander quand les rénovations ont été effectuées
Jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Demander l'âge de la chaudière et quand elle a été inspectée pour la dernière fois
Kdy byl naposledy obnoven elektrický obvod v bytě?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Demander quand l'électricité a été refaite
Kdo bydlí nahoře/dole/vedle?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Demander qui occupe l'appartement du dessus/du dessous/sur le même palier
Nachází se tam i parkovací místo?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Demander si une place de parking vous est réservée
Byl zde někdo zavražděn?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Demander si quelqu'un a été assassiné sur les lieux
Funguje ____________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Demander si les installations sont en état de marche
Instalatérství
ท่อประปา
Installation
topení
เครื่องทำความร้อน
Installation
Má domovník/domovnice na starost opravy?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Demander qui est responsable pour les réparations
Kde jsou plynoměry a elektroměry?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Demander où le compteur à gaz et le compteur électrique se trouvent
Máte nějaké pokyny nebo záruční listy na elektrické spotřebiče?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Demander s'il y a les manuels d'utilisation et les garanties des appareils électroménagers
Kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Demander qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique
Mohu se podívat na termostat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Demander à voir le thermostat
Mohu vidět cerfifikát o bezpečnosti plynu?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Demander à voir un certificat de sécurité du gaz

Logement - Achat

Kolik nákupních nabídek domu bylo předloženo?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Demander combien d'offres la maison a reçues
Jak dlouho byl tento dům na realitním trhu?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Demander combien de temps la maison est restée sur le marché
Proč se prodejci toho domu stěhují pryč?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Demander pourquoi la maison est mise en vente
Jak dlouho zde žil prodejec?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Demander combien de temps les propriétaires ont vécus là
Co je zahrunuté v prodeji?
การขายรวมอะไรบ้าง
Demander ce qui est inclus dans la vente
Byly zde nějaké problémy s podlahou?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Demander s'il y a des problèmes d'affaissements de terrain
Existuje levnější varianta převédení vlastnictví majetku?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Se renseigner sur les transferts de titre légal de propriété bon marché
Jaké jsou budoucí rozvojové projekty pro tuto oblast?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Se renseigner sur les projets de développement de la région
Můžete stáhnout tento dům z trhu?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Demander si la maison peut être retirée du marché
Kde jste koupili kachličky do kuchyně a koupelny?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Demander où les propriétaires ont acheté le carrelage de la cuisine et de la salle de bains
Kde jste koupili vystavěný nábytek, např: kuchyňskou linku?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Demander où les propriétaires ont acheté les meubles fixes