Allemand | Phrases - Immigration | Logement

Logement - Location

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ich möchte _________________ mieten.
Signifier que vous souhaitez louer un logement
ห้องพัก
ein Zimmer
Type de logement
แฟลต / ห้องชุด
eine Wohnung/ ein Apartment
Type de logement
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
ein Studioapartment
Type de logement
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
ein Einfamilienhaus
Type de logement
บ้านแฝด
ein Doppelhaus
Type de logement
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
ein Reihenhaus
Type de logement
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Wie viel beträgt die Miete pro Monat?
Demander le prix du loyer
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Sind die Nebenkosten inbegriffen?
Demander si les charges (électricité, gaz et eau courante) sont inclues
เงินมัดจำคือเท่าไร
Wie hoch ist die Kaution?
Demander à combien s'élève la caution
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Wann kann ich zur Besichtigung kommen?
Demander quand vous pouvez visiter le logement
ห้องชุด ________________
Das Apartment ist_____________.
Signifier si le logement est meublé
ได้รับการตกแต่งแล้ว
möbliert
État de l'appartement
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
unmöbliert
État de l'appartement
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Sind Haustiere erlaubt?
Demander si les animaux sont autorisés
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Wie kann ich die Energieversorgung wechseln?
Demander si vous pouvez changer de fournisseur d'énergie
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Wie viele Mitbewohner leben im Apartment?
Demander combien de personnes vivent dans le logement
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Wie viele Besichtigungen gab es schon?
Demander combien de personnes ont déjà visité l'appartement
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kann ich die Zählerstände sehen?
Demander à voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Wie lange gilt der Mietvertrag?
Demander la durée du bail
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Gab es Konflikte in der Nachbarschaft?
Demander s'il y a des querelles connues avec les voisins
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Was wurde renoviert?
Demander quand les rénovations ont été effectuées
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Wie alt ist der Heizungsboiler und wann wurde er zuletzt überprüft?
Demander l'âge de la chaudière et quand elle a été inspectée pour la dernière fois
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Wann wurde die Elektrik zuletzt erneuert?
Demander quand l'électricité a été refaite
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Wer wohnt über mir/unter mir/ nebenan?
Demander qui occupe l'appartement du dessus/du dessous/sur le même palier
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Gehört ein Parkplatz dazu?
Demander si une place de parking vous est réservée
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Wurde hier schon mal jemand ermordet?
Demander si quelqu'un a été assassiné sur les lieux
___________ ใช้งานได้ไหม
Funktionieren____________?
Demander si les installations sont en état de marche
ท่อประปา
die Abflussrohre
Installation
เครื่องทำความร้อน
die Heizungsanlagen
Installation
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Ist der Besitzer für Reparaturen zuständig?
Demander qui est responsable pour les réparations
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Wo sind die Gas- und Stromzähler?
Demander où le compteur à gaz et le compteur électrique se trouvent
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Haben Sie Bedienungsanleitungen oder Garantiebescheinigungen für die elektrischen Geräte?
Demander s'il y a les manuels d'utilisation et les garanties des appareils électroménagers
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Wer ist für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig?
Demander qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Wo ist der Thermostat?
Demander à voir le thermostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kann ich das Gas-Sicherheitszertifikat sehen?
Demander à voir un certificat de sécurité du gaz

Logement - Achat

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Wie viele Kaufangebote hat es schon gegeben?
Demander combien d'offres la maison a reçues
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Wie lange ist das Haus schon auf dem Markt?
Demander combien de temps la maison est restée sur le marché
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Warum verkaufen die Besitzer?
Demander pourquoi la maison est mise en vente
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Wie lange haben die Vorbesitzer hier gelebt?
Demander combien de temps les propriétaires ont vécus là
การขายรวมอะไรบ้าง
Was ist im Verkauf mit inbegriffen?
Demander ce qui est inclus dans la vente
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Gibt es hier Probleme mit absackenden Böden?
Demander s'il y a des problèmes d'affaissements de terrain
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Ist eine günstigere Art der Umschreibung möglich?
Se renseigner sur les transferts de titre légal de propriété bon marché
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Was wird hier in Zukunft noch gebaut?
Se renseigner sur les projets de développement de la région
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Können Sie das Haus vom Markt nehmen und für mich als potentiellen Käufer reservieren?
Demander si la maison peut être retirée du marché
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Von welchem Anbieter stammen die Küchen- und Badezimmerfliesen?
Demander où les propriétaires ont acheté le carrelage de la cuisine et de la salle de bains
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Wo kommen die Einbaumöbel wie zB. Küchenschränke her?
Demander où les propriétaires ont acheté les meubles fixes