Chinois | Phrases - Immigration | Logement

Logement - Location

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
我在寻找租用 _______________ 。
Signifier que vous souhaitez louer un logement
ห้องพัก
房间
Type de logement
แฟลต / ห้องชุด
公寓
Type de logement
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
单人套间
Type de logement
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
独立住宅
Type de logement
บ้านแฝด
半独立住宅
Type de logement
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
排屋
Type de logement
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
每月租金多少?
Demander le prix du loyer
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
请问电气水费包含在月租里面吗?
Demander si les charges (électricité, gaz et eau courante) sont inclues
เงินมัดจำคือเท่าไร
押金多少?
Demander à combien s'élève la caution
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
我什么时候可以过来看房?
Demander quand vous pouvez visiter le logement
ห้องชุด ________________
这间公寓________________。
Signifier si le logement est meublé
ได้รับการตกแต่งแล้ว
提供家具
État de l'appartement
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
不提供家具
État de l'appartement
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
请问可以养宠物吗?
Demander si les animaux sont autorisés
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
我如何更换能源供应商?
Demander si vous pouvez changer de fournisseur d'énergie
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
这间公寓里还有几个租客呢?
Demander combien de personnes vivent dans le logement
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
有多少人已经看过这间公寓了?
Demander combien de personnes ont déjà visité l'appartement
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
我能否看一看电气安装检查表/报告?
Demander à voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
请问租期多久?
Demander la durée du bail
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
请问邻居相处和睦吗?
Demander s'il y a des querelles connues avec les voisins
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
请问有哪些地方重新装修过?
Demander quand les rénovations ont été effectuées
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
Demander l'âge de la chaudière et quand elle a été inspectée pour la dernière fois
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
请问上一次公寓重组电路是何时?
Demander quand l'électricité a été refaite
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
Demander qui occupe l'appartement du dessus/du dessous/sur le même palier
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
请问包含停车位吗?
Demander si une place de parking vous est réservée
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
这里有发生过命案吗?
Demander si quelqu'un a été assassiné sur les lieux
___________ ใช้งานได้ไหม
请问___________能正常运作吗?
Demander si les installations sont en état de marche
ท่อประปา
水管设备
Installation
เครื่องทำความร้อน
暖气
Installation
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
请问房东负责维修吗?
Demander qui est responsable pour les réparations
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
请问煤气表和电表在哪里?
Demander où le compteur à gaz et le compteur électrique se trouvent
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
你有电器使用手册和保修卡吗?
Demander s'il y a les manuels d'utilisation et les garanties des appareils électroménagers
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
Demander qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
温度调节器在哪里?
Demander à voir le thermostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
我可以看看煤气安全证明书吗?
Demander à voir un certificat de sécurité du gaz

Logement - Achat

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
这个房子有多少人愿意买?
Demander combien d'offres la maison a reçues
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
请问这个房子待价而沽多久了?
Demander combien de temps la maison est restée sur le marché
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
请问房主为什么要卖房呢?
Demander pourquoi la maison est mise en vente
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
请问房主在这里居住多久了?
Demander combien de temps les propriétaires ont vécus là
การขายรวมอะไรบ้าง
请问哪些包含在售价里?
Demander ce qui est inclus dans la vente
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
请问是否有沉降问题?
Demander s'il y a des problèmes d'affaissements de terrain
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
请问有无便宜点的房产所有权转让?
Se renseigner sur les transferts de titre légal de propriété bon marché
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
请问这片区域未来有哪些发展项目?
Se renseigner sur les projets de développement de la région
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
Demander si la maison peut être retirée du marché
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
Demander où les propriétaires ont acheté le carrelage de la cuisine et de la salle de bains
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
Demander où les propriétaires ont acheté les meubles fixes