Danois | Phrases - Immigration | Logement

Logement - Location

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Jeg leder efter en/et ____________ at leje.
Signifier que vous souhaitez louer un logement
ห้องพัก
værelse
Type de logement
แฟลต / ห้องชุด
lejlighed
Type de logement
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
etværelseslejlighed
Type de logement
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
parcelhus
Type de logement
บ้านแฝด
doppelthus
Type de logement
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
rækkehus
Type de logement
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hvor meget er den månedlige leje?
Demander le prix du loyer
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Er forbrug inklusiv?
Demander si les charges (électricité, gaz et eau courante) sont inclues
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hvor meget er indskuddet?
Demander à combien s'élève la caution
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Hvornår kan jeg komme og se stedet?
Demander quand vous pouvez visiter le logement
ห้องชุด ________________
Lejligheden er ________________.
Signifier si le logement est meublé
ได้รับการตกแต่งแล้ว
møbleret
État de l'appartement
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
ikke møbleret
État de l'appartement
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Er husdyr tilladt?
Demander si les animaux sont autorisés
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hvordan kan jeg skifte energiforsyning?
Demander si vous pouvez changer de fournisseur d'énergie
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hvor mange andre lejere bor der i lejligheden?
Demander combien de personnes vivent dans le logement
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hvor mange fremvisninger har der været på lejligheden?
Demander combien de personnes ont déjà visité l'appartement
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Må jeg se gas- og elmåleren?
Demander à voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hvor lang er lejeperioden?
Demander la durée du bail
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Har der været uoverensstemmelser mellem naboerne?
Demander s'il y a des querelles connues avec les voisins
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Hvilke renoveringer er der blevet foretaget?
Demander quand les rénovations ont été effectuées
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hvor gammel er varmtvandsbeholderen og hvornår er den sidst blevet kontrolleret?
Demander l'âge de la chaudière et quand elle a été inspectée pour la dernière fois
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Hvornår blev der sidst trukket ledninger i lejligheden?
Demander quand l'électricité a été refaite
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Hvem bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af?
Demander qui occupe l'appartement du dessus/du dessous/sur le même palier
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Er der en parkeringsplads inkluderet?
Demander si une place de parking vous est réservée
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Er der nogen der er blevet myrdet her?
Demander si quelqu'un a été assassiné sur les lieux
___________ ใช้งานได้ไหม
Virker _______________?
Demander si les installations sont en état de marche
ท่อประปา
rørarbejdet
Installation
เครื่องทำความร้อน
varmeanlægget
Installation
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Er udlejeren ansvarlig for at udføre reparationer?
Demander qui est responsable pour les réparations
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Hvor er gas- og elmåleren?
Demander où le compteur à gaz et le compteur électrique se trouvent
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Har du nogle instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater?
Demander s'il y a les manuels d'utilisation et les garanties des appareils électroménagers
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Hvem er udbyderen af energi, bredbånd og telefoni?
Demander qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Hvor er termostaten?
Demander à voir le thermostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Må jeg se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen?
Demander à voir un certificat de sécurité du gaz

Logement - Achat

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hvor mange tilbud har huset fået?
Demander combien d'offres la maison a reçues
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hvor længe har huset været på markedet?
Demander combien de temps la maison est restée sur le marché
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Hvorfor flytter sælgerne?
Demander pourquoi la maison est mise en vente
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hvor længe har sælger boet der?
Demander combien de temps les propriétaires ont vécus là
การขายรวมอะไรบ้าง
Hvad er inkluderet i salget?
Demander ce qui est inclus dans la vente
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Har der været nogen sætningsproblemer?
Demander s'il y a des problèmes d'affaissements de terrain
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Er det muligt at finde en billigere overførsel af ejendom?
Se renseigner sur les transferts de titre légal de propriété bon marché
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Hvad skal der bygges i området i fremtiden?
Se renseigner sur les projets de développement de la région
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan du tage huset af markedet?
Demander si la maison peut être retirée du marché
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Hvor kommer køkkenet og badeværelsesfliserne fra?
Demander où les propriétaires ont acheté le carrelage de la cuisine et de la salle de bains
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Hvor købte de tidligere ejere det faste inventar, fx køkkenskabe?
Demander où les propriétaires ont acheté les meubles fixes