Espéranto | Phrases - Immigration | Logement

Logement - Location

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Mi serĉas _______________ por lui.
Signifier que vous souhaitez louer un logement
ห้องพัก
ĉambron
Type de logement
แฟลต / ห้องชุด
apartamenton
Type de logement
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studĉambron
Type de logement
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
izolite starantan domon
Type de logement
บ้านแฝด
partizolite starantan domon
Type de logement
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
vicdomon
Type de logement
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Kiom estas la monate lupago?
Demander le prix du loyer
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Ĉu estas utilecoj inkludata?
Demander si les charges (électricité, gaz et eau courante) sont inclues
เงินมัดจำคือเท่าไร
Kiom estas la deponejo?
Demander à combien s'élève la caution
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Kiam mi povas veni por spektado?
Demander quand vous pouvez visiter le logement
ห้องชุด ________________
La apartamento estas _____________.
Signifier si le logement est meublé
ได้รับการตกแต่งแล้ว
meblita
État de l'appartement
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
nemeblita
État de l'appartement
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Ĉu estas dombestoj permesataj?
Demander si les animaux sont autorisés
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Demander si vous pouvez changer de fournisseur d'énergie
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
Demander combien de personnes vivent dans le logement
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Demander combien de personnes ont déjà visité l'appartement
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
Demander à voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Kiom longa estas la lizkontrakto?
Demander la durée du bail
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
Demander s'il y a des querelles connues avec les voisins
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Kio renovigadoj estis faritaj?
Demander quand les rénovations ont été effectuées
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
Demander l'âge de la chaudière et quand elle a été inspectée pour la dernière fois
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
Demander quand l'électricité a été refaite
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
Demander qui occupe l'appartement du dessus/du dessous/sur le même palier
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Ĉu estas parkadospaco?
Demander si une place de parking vous est réservée
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Ĉu iu iam murdis tie?
Demander si quelqu'un a été assassiné sur les lieux
___________ ใช้งานได้ไหม
Ĉu _____________ funkcias?
Demander si les installations sont en état de marche
ท่อประปา
la dukto
Installation
เครื่องทำความร้อน
la hejtado
Installation
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
Demander qui est responsable pour les réparations
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Demander où le compteur à gaz et le compteur électrique se trouvent
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
Demander s'il y a les manuels d'utilisation et les garanties des appareils électroménagers
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
Demander qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Kie estas la termostato?
Demander à voir le thermostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
Demander à voir un certificat de sécurité du gaz

Logement - Achat

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Kiom da proponoj jam havis?
Demander combien d'offres la maison a reçues
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Demander combien de temps la maison est restée sur le marché
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Kial la vendistoj movas?
Demander pourquoi la maison est mise en vente
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Kiom longe la vendisto vivis tie?
Demander combien de temps les propriétaires ont vécus là
การขายรวมอะไรบ้าง
Kio inkluzivas en la vendo?
Demander ce qui est inclus dans la vente
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Demander s'il y a des problèmes d'affaissements de terrain
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
Se renseigner sur les transferts de titre légal de propriété bon marché
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
Se renseigner sur les projets de développement de la région
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Demander si la maison peut être retirée du marché
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
Demander où les propriétaires ont acheté le carrelage de la cuisine et de la salle de bains
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
Demander où les propriétaires ont acheté les meubles fixes