Russe | Phrases - Immigration | Logement

Logement - Location

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Я бы хотел(а) снимать________________.
Signifier que vous souhaitez louer un logement
ห้องพัก
комната
Type de logement
แฟลต / ห้องชุด
квартира/апартаменты
Type de logement
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
студия
Type de logement
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
отдельный дом
Type de logement
บ้านแฝด
блокированный дом
Type de logement
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
дом ленточной застройки
Type de logement
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Сколько стоит аренда в месяц?
Demander le prix du loyer
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Коммунальные услуги включены в стоимость?
Demander si les charges (électricité, gaz et eau courante) sont inclues
เงินมัดจำคือเท่าไร
Какова стоимость депозита?
Demander à combien s'élève la caution
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Когда я могу прийти для осмотра?
Demander quand vous pouvez visiter le logement
ห้องชุด ________________
Жилье_______________.
Signifier si le logement est meublé
ได้รับการตกแต่งแล้ว
мебелировано
État de l'appartement
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
без мебели
État de l'appartement
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Домашние животные разрешены?
Demander si les animaux sont autorisés
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Как я могу включить датчик электричества?
Demander si vous pouvez changer de fournisseur d'énergie
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Сколько еще человек живут в квартире?
Demander combien de personnes vivent dans le logement
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
сколько человек уже осмотрели эту квартиру?
Demander combien de personnes ont déjà visité l'appartement
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Могу я посмотреть счета за электричество и газ?
Demander à voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Как долго длится контракт?
Demander la durée du bail
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Были ли разногласия с соседями
Demander s'il y a des querelles connues avec les voisins
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Какие ремонтные работы здесь были?
Demander quand les rénovations ont été effectuées
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Сколько лет этому бойлеру, и как давно он проверялся?
Demander l'âge de la chaudière et quand elle a été inspectée pour la dernière fois
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Когда последний раз была заменена проводка?
Demander quand l'électricité a été refaite
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Кто живет наверху/внизу/рядом?
Demander qui occupe l'appartement du dessus/du dessous/sur le même palier
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Там есть парковка?
Demander si une place de parking vous est réservée
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Здесь кто-нибудь был убит?
Demander si quelqu'un a été assassiné sur les lieux
___________ ใช้งานได้ไหม
_________ работает?
Demander si les installations sont en état de marche
ท่อประปา
водопровод
Installation
เครื่องทำความร้อน
отопление
Installation
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Арендодатель отвечает за техническое обслуживание?
Demander qui est responsable pour les réparations
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Где расположены счетчики газа и электричества?
Demander où le compteur à gaz et le compteur électrique se trouvent
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
У вас есть какие-либо руководства пользователя или гарантии для электроприборов?
Demander s'il y a les manuels d'utilisation et les garanties des appareils électroménagers
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон?
Demander qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Где термостат?
Demander à voir le thermostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Могу я посмотреть сертификат безопасности газа?
Demander à voir un certificat de sécurité du gaz

Logement - Achat

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Сколько предложений имел этот дом?
Demander combien d'offres la maison a reçues
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Как давно этот дом уже на рынке?
Demander combien de temps la maison est restée sur le marché
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Почему владельцы переезжают?
Demander pourquoi la maison est mise en vente
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Как долго продавец там живет?
Demander combien de temps les propriétaires ont vécus là
การขายรวมอะไรบ้าง
Что включено в продажу?
Demander ce qui est inclus dans la vente
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Здесь были проблемы с обвалами?
Demander s'il y a des problèmes d'affaissements de terrain
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Возможно ли найти более дешевую передачу прав собственности?
Se renseigner sur les transferts de titre légal de propriété bon marché
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Что будет строиться в этом районе в будущем?
Se renseigner sur les projets de développement de la région
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Вы можете снять дом с рынка?
Demander si la maison peut être retirée du marché
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Где была куплена плитка для ванной и кухни?
Demander où les propriétaires ont acheté le carrelage de la cuisine et de la salle de bains
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Где была куплена встроенная мебель, например, кухонные шкафчики?
Demander où les propriétaires ont acheté les meubles fixes