Suédois | Phrases - Immigration | Logement

Logement - Location

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Jag vill hyra en/ett ________.
Signifier que vous souhaitez louer un logement
ห้องพัก
rum
Type de logement
แฟลต / ห้องชุด
lägenhet
Type de logement
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
enrumslägenhet
Type de logement
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
fristående hus/villa
Type de logement
บ้านแฝด
parhus
Type de logement
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
radhus
Type de logement
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hur mycket är hyran per månad?
Demander le prix du loyer
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Ingår driftskostnader?
Demander si les charges (électricité, gaz et eau courante) sont inclues
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hur mycket är depositionen?
Demander à combien s'élève la caution
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
När kan jag komma för en visning?
Demander quand vous pouvez visiter le logement
ห้องชุด ________________
Lägenheten är_________.
Signifier si le logement est meublé
ได้รับการตกแต่งแล้ว
möblerad
État de l'appartement
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
omöblerad
État de l'appartement
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Är husdjur tillåtna?
Demander si les animaux sont autorisés
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hur byter jag energileverantör?
Demander si vous pouvez changer de fournisseur d'énergie
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Demander combien de personnes vivent dans le logement
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Demander combien de personnes ont déjà visité l'appartement
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Demander à voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hur länge är kontraktet?
Demander la durée du bail
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Demander s'il y a des querelles connues avec les voisins
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Vilka renovationer har gjorts?
Demander quand les rénovations ont été effectuées
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Demander l'âge de la chaudière et quand elle a été inspectée pour la dernière fois
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
När var ledningarna senast omkopplade?
Demander quand l'électricité a été refaite
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Demander qui occupe l'appartement du dessus/du dessous/sur le même palier
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Demander si une place de parking vous est réservée
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Har någon blivit mördad här?
Demander si quelqu'un a été assassiné sur les lieux
___________ ใช้งานได้ไหม
Fungerar ______?
Demander si les installations sont en état de marche
ท่อประปา
rörläggningen
Installation
เครื่องทำความร้อน
värmesystemet
Installation
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Demander qui est responsable pour les réparations
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Var är gas- och elmätarna?
Demander où le compteur à gaz et le compteur électrique se trouvent
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Demander s'il y a les manuels d'utilisation et les garanties des appareils électroménagers
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Demander qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Var är termostaten?
Demander à voir le thermostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Demander à voir un certificat de sécurité du gaz

Logement - Achat

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hur många har budat på huset?
Demander combien d'offres la maison a reçues
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hur länge har huset varit på marknaden?
Demander combien de temps la maison est restée sur le marché
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Varför säljer ägarna huset?
Demander pourquoi la maison est mise en vente
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hur länge har säljarna bott här?
Demander combien de temps les propriétaires ont vécus là
การขายรวมอะไรบ้าง
Var är inkluderat i köpet?
Demander ce qui est inclus dans la vente
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Demander s'il y a des problèmes d'affaissements de terrain
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Se renseigner sur les transferts de titre légal de propriété bon marché
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Se renseigner sur les projets de développement de la région
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan du ta bort huset för marknaden?
Demander si la maison peut être retirée du marché
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Demander où les propriétaires ont acheté le carrelage de la cuisine et de la salle de bains
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Demander où les propriétaires ont acheté les meubles fixes