Danois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Er understøttelsen skattefri?
Demander si les allocations sont imposables
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Wird die Unterstützung besteuert?
Er plejebistanden skattepligtig?
Demander si les allocations sont imposables
Was für Unterstützung bekomme ich?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Demander quelles compensations vous recevrez
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Kan jeg appellere en beslutning?
Demander si vous pouvez contester la décision
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances