Finnois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Onko avustus verovapaata?
Demander si les allocations sont imposables
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Wird die Unterstützung besteuert?
Onko tuki veronalaista?
Demander si les allocations sont imposables
Was für Unterstützung bekomme ich?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Demander quelles compensations vous recevrez
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Voinko valittaa päätöksestä?
Demander si vous pouvez contester la décision
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances