Néerlandais | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Is de uitkering belastingvrij?
Demander si les allocations sont imposables
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Wird die Unterstützung besteuert?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Demander si les allocations sont imposables
Was für Unterstützung bekomme ich?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Demander quelles compensations vous recevrez
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Demander si vous pouvez contester la décision
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances