Danois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Is the allowance tax-free?
Er understøttelsen skattefri?
Demander si les allocations sont imposables
What are the factors which determine how much I get?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Do I have to be related to the person I am caring for?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Is the allowance taxable?
Er plejebistanden skattepligtig?
Demander si les allocations sont imposables
Which benefits will I receive?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Demander quelles compensations vous recevrez
Will the allowance affect other benefits?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Can I appeal against a decision?
Kan jeg appellere en beslutning?
Demander si vous pouvez contester la décision
What shall I do if my circumstances change?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances