Finnois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Is the allowance tax-free?
Onko avustus verovapaata?
Demander si les allocations sont imposables
What are the factors which determine how much I get?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Do I have to be related to the person I am caring for?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Is the allowance taxable?
Onko tuki veronalaista?
Demander si les allocations sont imposables
Which benefits will I receive?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Demander quelles compensations vous recevrez
Will the allowance affect other benefits?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Can I appeal against a decision?
Voinko valittaa päätöksestä?
Demander si vous pouvez contester la décision
What shall I do if my circumstances change?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances