Néerlandais | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
Is the allowance tax-free?
Is de uitkering belastingvrij?
Demander si les allocations sont imposables
What are the factors which determine how much I get?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
Do I have to be related to the person I am caring for?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
Is the allowance taxable?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Demander si les allocations sont imposables
Which benefits will I receive?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Demander quelles compensations vous recevrez
Will the allowance affect other benefits?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
Can I appeal against a decision?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Demander si vous pouvez contester la décision
What shall I do if my circumstances change?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances