Danois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
هل السعر خال من الضريبة؟
Er understøttelsen skattefri?
Demander si les allocations sont imposables
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Er plejebistanden skattepligtig?
Demander si les allocations sont imposables
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Demander quelles compensations vous recevrez
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Kan jeg appellere en beslutning?
Demander si vous pouvez contester la décision
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances