Suédois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
هل السعر خال من الضريبة؟
Är bidraget skattefritt?
Demander si les allocations sont imposables
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Ska bidraget beskattas?
Demander si les allocations sont imposables
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Vilka förmåner får jag?
Demander quelles compensations vous recevrez
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Kan jag överklaga beslutet?
Demander si vous pouvez contester la décision
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances