Danois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
请问补贴是不需要纳税的吗?
Er understøttelsen skattefri?
Demander si les allocations sont imposables
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
该津贴是否要纳税?
Er plejebistanden skattepligtig?
Demander si les allocations sont imposables
我能拿到什么福利?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Demander quelles compensations vous recevrez
这个津贴是否影响其他福利?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
我能否申诉反对某个决定?
Kan jeg appellere en beslutning?
Demander si vous pouvez contester la décision
如果情况有所改变我该如何做?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances