Finnois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
请问补贴是不需要纳税的吗?
Onko avustus verovapaata?
Demander si les allocations sont imposables
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
该津贴是否要纳税?
Onko tuki veronalaista?
Demander si les allocations sont imposables
我能拿到什么福利?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Demander quelles compensations vous recevrez
这个津贴是否影响其他福利?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
我能否申诉反对某个决定?
Voinko valittaa päätöksestä?
Demander si vous pouvez contester la décision
如果情况有所改变我该如何做?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances