Suédois | Phrases - Immigration | Allocations aux personnes handicapées

Documents | Banque | Emploi | Études | Logement | Allocations aux personnes handicapées | Animaux

Allocations aux personnes handicapées - Postuler

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Demander où s'adresser pour recevoir les allocations aux personnes handicapées
请问补贴是不需要纳税的吗?
Är bidraget skattefritt?
Demander si les allocations sont imposables
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Se renseigner sur les facteurs déterminant le montant des allocations

Allocations aux personnes handicapées - Aidants

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Se renseigner sur les facteurs déterminant si vous avez droit aux allocations pour garde
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Demander si vous devez être un parent de la personne que vous gardez pour recevoir les allocations
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Demander combien d'heures par semaine vous devez passer avec la personne handicapée afin d'être éligible aux allocations
该津贴是否要纳税?
Ska bidraget beskattas?
Demander si les allocations sont imposables
我能拿到什么福利?
Vilka förmåner får jag?
Demander quelles compensations vous recevrez
这个津贴是否影响其他福利?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Demander si les allocations affectent les autres prestations
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Demander si vos allocations affectent les prestations de la personne dont vous avez la garde
我能否申诉反对某个决定?
Kan jag överklaga beslutet?
Demander si vous pouvez contester la décision
如果情况有所改变我该如何做?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Demander ce qu'il faut faire en cas de changement de circonstances